МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду
Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду
Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду
Министарство интензивно прати  ситуацију са грејањем у школама Министарство интензивно прати ситуацију са грејањем у школама
Министарство интензивно прати ситуацију са грејањем у школама
Министарство интензивно прати ситуацију са грејањем у школама
СAOПШТЕЊЕ – За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство СAOПШТЕЊЕ – За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство
СAOПШТЕЊЕ - За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство
СAOПШТЕЊЕ – За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство
Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи
Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи
Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи
Грејање функционише у свим школама у Београду Грејање функционише у свим школама у Београду
Грејање функционише у свим школама у Београду
Грејање функционише у свим школама у Београду
Наставља се улагање у ученичке и студентске домове Наставља се улагање у ученичке и студентске домове
Наставља се улагање у ученичке и студентске домове
Наставља се улагање у ученичке и студентске домове
Министарство ће пратити примену свих изречених мера заштите у школи у Сурдулици Министарство ће пратити примену свих изречених мера заштите у школи у Сурдулици
Министарство ће пратити примену свих изречених мера заштите у школи у Сурдулици
Министарство ће пратити примену свих изречених мера заштите у школи у Сурдулици
Нобелова награда за физику за 2020. годину и бивши студенти Математичког факултета Нобелова награда за физику за 2020. годину и бивши студенти Математичког факултета
Нобелова награда за физику за 2020. годину и бивши студенти Математичког факултета
Нобелова награда за физику за 2020. годину и бивши студенти Математичког факултета
Наставак пројекта увођења савремених информационих технологија у образовање Наставак пројекта увођења савремених информационих технологија у образовање
Наставак пројекта увођења савремених информационих технологија у образовање
Наставак пројекта увођења савремених информационих технологија у образовање
Онлајн Конференција астронома Србије одржава се од 13 до 17. октобра Онлајн Конференција астронома Србије одржава се од 13 до 17. октобра
Онлајн Конференција астронома Србије одржава се од 13 до 17. октобра
Онлајн Конференција астронома Србије одржава се од 13 до 17. октобра

НОВО НА САЈТУ:

Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину


Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу опремања ученичких задруга у Републици Србији


Листа наставника верске наставе за школску 2020/21. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница


Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/21. годину


Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021 години


ОДЛУКА о избору наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству (Република Словенија)  у школској 2020/2021. години/ датум објаве: 14.08.2020.


Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2020/2021. годину


Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.