МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Већа права за запослене у предшколским установама Већа права за запослене у предшколским установама
Већа права за запослене у предшколским установама
Већа права за запослене у предшколским установама
Студенти остају у домовима до завршетка испитног рока Студенти остају у домовима до завршетка испитног рока
Студенти остају у домовима до завршетка испитног рока
Студенти остају у домовима до завршетка испитног рока
Нови уџбеници на албанском језику Нови уџбеници на албанском језику
Нови уџбеници на албанском језику
Нови уџбеници на албанском језику
Први издавачки пројекат Друштва школских библиотекара Србије Први издавачки пројекат Друштва школских библиотекара Србије
Први издавачки пројекат Друштва школских библиотекара Србије
Први издавачки пројекат Друштва школских библиотекара Србије
Додељене награде најкреативнијим наставницима током онлајн наставе Додељене награде најкреативнијим наставницима током онлајн наставе
Додељене награде најкреативнијим наставницима током онлајн наставе
Додељене награде најкреативнијим наставницима током онлајн наставе
Стручно упуство за формирање група изборних предмета не доводи до укидања верске наставе Стручно упуство за формирање група изборних предмета не доводи до укидања верске наставе
Стручно упуство за формирање група изборних предмета не доводи до укидања верске наставе
Стручно упуство за формирање група изборних предмета не доводи до укидања верске наставе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписује осми Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписује осми Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписује осми Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписује осми Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године
Обележена 60.годишњица и Дан универзитета у Новом Саду Обележена 60.годишњица и Дан универзитета у Новом Саду
Обележена 60.годишњица и Дан универзитета у Новом Саду
Обележена 60.годишњица и Дан универзитета у Новом Саду
Обележено 50 година Приштинског универзитета у Косовској Митровици Обележено 50 година Приштинског универзитета у Косовској Митровици
Обележено 50 година Приштинског универзитета у Косовској Митровици
Обележено 50 година Приштинског универзитета у Косовској Митровици
Рок за жалбе продужен и сутра Рок за жалбе продужен и сутра
Рок за жалбе продужен и сутра
Рок за жалбе продужен и сутра

НОВО НА САЈТУ:

Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2020/2021. годину


Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.