Доградња школе у Пећинцима због развоја привреде и дуалног образовања Доградња школе у Пећинцима због развоја привреде и дуалног образовања
Доградња школе у Пећинцима због развоја привреде и дуалног образовања
Доградња школе у Пећинцима због развоја привреде и дуалног образовања
Почело са радом међуминистарско оперативно радно тело  за заштиту од  вршњачког насиља Почело са радом међуминистарско оперативно радно тело за заштиту од вршњачког насиља
Почело са радом међуминистарско оперативно радно тело за заштиту од вршњачког насиља
Почело са радом међуминистарско оперативно радно тело за заштиту од вршњачког насиља
Компанија Горење у систему дуалног образовања Компанија Горење у систему дуалног образовања
Компанија Горење у систему дуалног образовања
Компанија Горење у систему дуалног образовања
Одржан  19. Национални и 5. међународни стручни скуп „ Систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност“ Одржан 19. Национални и 5. међународни стручни скуп „ Систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност“
Одржан 19. Национални и 5. међународни стручни скуп „ Систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност“
Одржан 19. Национални и 5. међународни стручни скуп „ Систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност“
Костолац: Нова улагања у образовање Костолац: Нова улагања у образовање
Костолац: Нова улагања у образовање
Костолац: Нова улагања у образовање
Посета првој средњој школи у Голупцу Посета првој средњој школи у Голупцу
Посета првој средњој школи у Голупцу
Посета првој средњој школи у Голупцу
Признање италијанске Конфиндустрије Признање италијанске Конфиндустрије
Признање италијанске Конфиндустрије
Признање италијанске Конфиндустрије
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о уџбеницима Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о уџбеницима
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о уџбеницима
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о уџбеницима
До успеха, заједно! До успеха, заједно!
До успеха, заједно!
До успеха, заједно!
Бор: развојни буџет у 2018. години Бор: развојни буџет у 2018. години
Бор: развојни буџет у 2018. години
Бор: развојни буџет у 2018. години

Ново на сајту:

 


  • Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

    *** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


  • Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАУКА, ТЕХН. РАЗВОЈ И ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

ОПШТИ КОНКУРСИ И ЈАВНИ ПОЗИВИ

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.