МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Ученици основних школа имаће прилику да се боље упознају са атлетским дисциплинама Ученици основних школа имаће прилику да се боље упознају са атлетским дисциплинама
Ученици основних школа имаће прилику да се боље упознају са атлетским дисциплинама
Ученици основних школа имаће прилику да се боље упознају са атлетским дисциплинама
Унапредити већ добру сарадњу Србије и Египта Унапредити већ добру сарадњу Србије и Египта
Унапредити већ добру сарадњу Србије и Египта
Унапредити већ добру сарадњу Србије и Египта
Представљен ОКВИР ЗА ИЗРАДУ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДО 2027. Представљен ОКВИР ЗА ИЗРАДУ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДО 2027.
Представљен ОКВИР ЗА ИЗРАДУ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДО 2027.
Представљен ОКВИР ЗА ИЗРАДУ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДО 2027.
Продужен зимски распуст Продужен зимски распуст
Продужен зимски распуст
Продужен зимски распуст
Успешна сарадња Србије и Јапана Успешна сарадња Србије и Јапана
Успешна сарадња Србије и Јапана
Успешна сарадња Србије и Јапана
Министар Младен Шарчевић обишао Крушевац и Трстеник Министар Младен Шарчевић обишао Крушевац и Трстеник
Министар Младен Шарчевић обишао Крушевац и Трстеник
Министар Младен Шарчевић обишао Крушевац и Трстеник
Поднета кривична пријава против бивше директорке Основне школе у Шапцу Поднета кривична пријава против бивше директорке Основне школе у Шапцу
Поднета кривична пријава против бивше директорке Основне школе у Шапцу
Поднета кривична пријава против бивше директорке Основне школе у Шапцу
Посета Јапану и планови за успешну будућу сарадњу Посета Јапану и планови за успешну будућу сарадњу
Посета Јапану и планови за успешну будућу сарадњу
Посета Јапану и планови за успешну будућу сарадњу
Квалитетно образовање за све Квалитетно образовање за све
Квалитетно образовање за све
Квалитетно образовање за све
Oквир квалификација Републике Србије повезан са Европским оквиром квалификација Oквир квалификација Републике Србије повезан са Европским оквиром квалификација
Oквир квалификација Републике Србије повезан са Европским оквиром квалификација
Oквир квалификација Републике Србије повезан са Европским оквиром квалификација

НОВО НА САЈТУ:

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.