МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Променом календара образовно-васпитног рада ученици не остају без распуста Променом календара образовно-васпитног рада ученици не остају без распуста
Променом календара образовно-васпитног рада ученици не остају без распуста
Променом календара образовно-васпитног рада ученици не остају без распуста
За надарене ученике биће организован онлајн пријемни испит За надарене ученике биће организован онлајн пријемни испит
За надарене ученике биће организован онлајн пријемни испит
За надарене ученике биће организован онлајн пријемни испит
Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија
Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија
Настава на даљину на језицима мањина реализује са на више телевизија
Бесплатан онлајн курс о култури Шпаније Бесплатан онлајн курс о култури Шпаније
Бесплатан онлајн курс о култури Шпаније
Бесплатан онлајн курс о култури Шпаније
„Образовни информатор“ даје бесплатне економско-правне  информације свим буџетским корисницима током ванредног стања „Образовни информатор“ даје бесплатне економско-правне информације свим буџетским корисницима током ванредног стања
„Образовни информатор“ даје бесплатне економско-правне информације свим буџетским корисницима током ванредног стања
„Образовни информатор“ даје бесплатне економско-правне информације свим буџетским корисницима током ванредног стања
Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада скраћује се пролећни распуст Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада скраћује се пролећни распуст
Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада скраћује се пролећни распуст
Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада скраћује се пролећни распуст
Статус стипендисте мирује уколико се запосле или ангажују у раду здравствених установа у периоду ванредног стања Статус стипендисте мирује уколико се запосле или ангажују у раду здравствених установа у периоду ванредног стања
Статус стипендисте мирује уколико се запосле или ангажују у раду здравствених установа у периоду ванредног стања
Статус стипендисте мирује уколико се запосле или ангажују у раду здравствених установа у периоду ванредног стања
Формиран тим који треба да омогући да настава у области дуалног образовања буде доступна онлајн Формиран тим који треба да омогући да настава у области дуалног образовања буде доступна онлајн
Формиран тим који треба да омогући да настава у области дуалног образовања буде доступна онлајн
Формиран тим који треба да омогући да настава у области дуалног образовања буде доступна онлајн
Предшколско васпитање и образовање у време епидемије COVID-19 Предшколско васпитање и образовање у време епидемије COVID-19
Предшколско васпитање и образовање у време епидемије COVID-19
Предшколско васпитање и образовање у време епидемије COVID-19
СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима
СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима
СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима

НОВО НА САЈТУ:

Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.