МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Огромно интересовање за специјализована одељења и школе, највећа конкуренција за ново одељење хемије и биологије Огромно интересовање за специјализована одељења и школе, највећа конкуренција за ново одељење хемије и биологије
Огромно интересовање за специјализована одељења и школе, највећа конкуренција за ново одељење хемије и биологије
Огромно интересовање за специјализована одељења и школе, највећа конкуренција за ново одељење хемије и биологије
Почео други круг обука за наставнике у функционалном основном образовању одраслих Почео други круг обука за наставнике у функционалном основном образовању одраслих
Почео други круг обука за наставнике у функционалном основном образовању одраслих
Почео други круг обука за наставнике у функционалном основном образовању одраслих
Профил бравар-заваривач као каријерни избор и велика потреба привреде на Републичком такмичењу ученика 3. степена машинских школа Србије Профил бравар-заваривач као каријерни избор и велика потреба привреде на Републичком такмичењу ученика 3. степена машинских школа Србије
Профил бравар-заваривач као каријерни избор и велика потреба привреде на Републичком такмичењу ученика 3. степена машинских школа Србије
Профил бравар-заваривач као каријерни избор и велика потреба привреде на Републичком такмичењу ученика 3. степена машинских школа Србије
Значајан напредак у нивоу дигиталних вештина код васпитача, учитеља и родитеља Значајан напредак у нивоу дигиталних вештина код васпитача, учитеља и родитеља
Значајан напредак у нивоу дигиталних вештина код васпитача, учитеља и родитеља
Значајан напредак у нивоу дигиталних вештина код васпитача, учитеља и родитеља
Велико интересовање за упис на нова одељења хемије и биологије Велико интересовање за упис на нова одељења хемије и биологије
Велико интересовање за упис на нова одељења хемије и биологије
Велико интересовање за упис на нова одељења хемије и биологије
Продуктиван састанак о популаризацији ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу Продуктиван састанак о популаризацији ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу
Продуктиван састанак о популаризацији ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу
Продуктиван састанак о популаризацији ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу
Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала у оквиру Пројекта државне матуре Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала у оквиру Пројекта државне матуре
Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала у оквиру Пројекта државне матуре
Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала у оквиру Пројекта државне матуре
Формирање филолошког одељења у Гимназији у Крушевцу није одобрено због недовољног броја заинтересоване деце Формирање филолошког одељења у Гимназији у Крушевцу није одобрено због недовољног броја заинтересоване деце
Формирање филолошког одељења у Гимназији у Крушевцу није одобрено због недовољног броја заинтересоване деце
Формирање филолошког одељења у Гимназији у Крушевцу није одобрено због недовољног броја заинтересоване деце
Дом ученика средњих школа у Краљеву Дом ученика средњих школа у Краљеву
Дом ученика средњих школа у Краљеву
Дом ученика средњих школа у Краљеву
Састанак министра просвете и амбасадора Француске Састанак министра просвете и амбасадора Француске
Састанак министра просвете и амбасадора Француске
Састанак министра просвете и амбасадора Француске

НОВО НА САЈТУ:

Објављена је Прелиминарна листа вредновања и рагирања за јавни конкурс за избор мастер студијског прграма из области информационих технологија, програмирања, анализе података и организације


Одлука о тајности података у тестовима завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019. годину


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Jавни позив за именовање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије

*Текст јавног позива
*Образац пријаве 1
*Образац пријаве 2


КОНКУРС за избор наставника немачког језика ради учешћа на стручном усавршавању у Гарсу на Ину, СР Немачка, у периоду од 09. – 13. јула 2019. године

Текст Конкурса
* Образац 1 и 2


КОНКУРС за избор наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству/ датум објаве: 05.04.2019.

*Тeкст конкурса


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.