МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Делегација Краљевине Лесото посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја Делегација Краљевине Лесото посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Делегација Краљевине Лесото посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Делегација Краљевине Лесото посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне
Школски библиотекари из Ужица на 48. Светском конгресу школских библиотекара Школски библиотекари из Ужица на 48. Светском конгресу школских библиотекара
Школски библиотекари из Ужица на 48. Светском конгресу школских библиотекара
Школски библиотекари из Ужица на 48. Светском конгресу школских библиотекара
Завршена је административна провера предлога пројеката за ПРОМИС Завршена је административна провера предлога пројеката за ПРОМИС
Завршена је административна провера предлога пројеката за ПРОМИС
Завршена је административна провера предлога пројеката за ПРОМИС
Најбољи европски уџбеници у Европи Најбољи европски уџбеници у Европи
Најбољи европски уџбеници у Европи
Најбољи европски уџбеници у Европи
Тим ученица из Србије учествоваће на Међународној олимпијади из роботике у Дубаију Тим ученица из Србије учествоваће на Међународној олимпијади из роботике у Дубаију
Тим ученица из Србије учествоваће на Међународној олимпијади из роботике у Дубаију
Тим ученица из Србије учествоваће на Међународној олимпијади из роботике у Дубаију
Ситуација вршњачког насиља у Панчеву догодила се ван школског дворишта и током нерадног дана Ситуација вршњачког насиља у Панчеву догодила се ван школског дворишта и током нерадног дана
Ситуација вршњачког насиља у Панчеву догодила се ван школског дворишта и током нерадног дана
Ситуација вршњачког насиља у Панчеву догодила се ван школског дворишта и током нерадног дана
Састанак министра са председником Одбора за образовање иранског парламента Састанак министра са председником Одбора за образовање иранског парламента
Састанак министра са председником Одбора за образовање иранског парламента
Састанак министра са председником Одбора за образовање иранског парламента
Инцидент у основној школи у Сремској Митровици Инцидент у основној школи у Сремској Митровици
Инцидент у основној школи у Сремској Митровици
Инцидент у основној школи у Сремској Митровици
Шарчевић: Важно је да се повећа број ученика у гимназијама Шарчевић: Важно је да се повећа број ученика у гимназијама
Шарчевић: Важно је да се повећа број ученика у гимназијама
Шарчевић: Важно је да се повећа број ученика у гимназијама

НОВО НА САЈТУ:


ОДЛУКА о избору хонорарних наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години, а на основу конкурса објављеног 21.6.2019. године на званичној интернет страници Министарства


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.