МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Шарчевић на отварању изложбе „Римски лимес и градови у Србији“ Шарчевић на отварању изложбе „Римски лимес и градови у Србији“
Шарчевић на отварању изложбе "Римски лимес и градови у Србији"
Шарчевић на отварању изложбе „Римски лимес и градови у Србији“
У Тршићу одржан семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству У Тршићу одржан семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству
У Тршићу одржан семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству
У Тршићу одржан семинар за наставнике који остварују образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству
Министру презентован извештај о затеченом стању у Београдској пословној школи и Високој школи струковних студија у Блацу Министру презентован извештај о затеченом стању у Београдској пословној школи и Високој школи струковних студија у Блацу
Министру презентован извештај о затеченом стању у Београдској пословној школи и Високој школи струковних студија у Блацу
Министру презентован извештај о затеченом стању у Београдској пословној школи и Високој школи струковних студија у Блацу
Министар просвете разговарао са представницима студентских организација Министар просвете разговарао са представницима студентских организација
Министар просвете разговарао са представницима студентских организација
Министар просвете разговарао са представницима студентских организација
Шарчевић: Стварамо боље услове за студирање страних студената у Србији Шарчевић: Стварамо боље услове за студирање страних студената у Србији
Шарчевић: Стварамо боље услове за студирање страних студената у Србији
Шарчевић: Стварамо боље услове за студирање страних студената у Србији
Министар просвете, науке и технолошког развоја именовао  вршиоца дужности директора Девете гимназије Министар просвете, науке и технолошког развоја именовао вршиоца дужности директора Девете гимназије
Министар просвете, науке и технолошког развоја именовао вршиоца дужности директора Девете гимназије
Министар просвете, науке и технолошког развоја именовао вршиоца дужности директора Девете гимназије
Шарчевић: Формирање Академије пословних струковних студија Београд најбоље решење за студенте и професоре Шарчевић: Формирање Академије пословних струковних студија Београд најбоље решење за студенте и професоре
Шарчевић: Формирање Академије пословних струковних студија Београд најбоље решење за студенте и професоре
Шарчевић: Формирање Академије пословних струковних студија Београд најбоље решење за студенте и професоре
Шарчевић са представницима Конференције академија струковних студија Србије Шарчевић са представницима Конференције академија струковних студија Србије
Шарчевић са представницима Конференције академија струковних студија Србије
Шарчевић са представницима Конференције академија струковних студија Србије
Састанак Шарчевића и вршиоца дужности директора Академије пословних струковних студија Београд Састанак Шарчевића и вршиоца дужности директора Академије пословних струковних студија Београд
Састанак Шарчевића и вршиоца дужности директора Академије пословних струковних студија Београд
Састанак Шарчевића и вршиоца дужности директора Академије пословних струковних студија Београд
Затварају се неакредитована одељења, студенти заштићени Затварају се неакредитована одељења, студенти заштићени
Затварају се неакредитована одељења, студенти заштићени
Затварају се неакредитована одељења, студенти заштићени

НОВО НА САЈТУ:
Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


  • Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.