МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Злоупотреба јавности и ширење лажних вести Злоупотреба јавности и ширење лажних вести
Злоупотреба јавности и ширење лажних вести
Злоупотреба јавности и ширење лажних вести
УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА
УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА
УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА
Традиционално полагање пријемних за ученике са посебним способностима Традиционално полагање пријемних за ученике са посебним способностима
Традиционално полагање пријемних за ученике са посебним способностима
Традиционално полагање пријемних за ученике са посебним способностима
Електронско пријављивање за полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима Електронско пријављивање за полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима
Електронско пријављивање за полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима
Електронско пријављивање за полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима
У Дому ученика средњих школа  „Патријарх Павле“ смештено 345 грађана У Дому ученика средњих школа „Патријарх Павле“ смештено 345 грађана
У Дому ученика средњих школа „Патријарх Павле“ смештено 345 грађана
У Дому ученика средњих школа „Патријарх Павле“ смештено 345 грађана
Од 1. априла могућност ,,Исказивања интересовања за упис деце у основну школу“и електронским путем Од 1. априла могућност ,,Исказивања интересовања за упис деце у основну школу“и електронским путем
Од 1. априла могућност ,,Исказивања интересовања за упис деце у основну школу“и електронским путем
Од 1. априла могућност ,,Исказивања интересовања за упис деце у основну школу“и електронским путем
Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету
Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету
Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету
Од понедељка програм за предшколски узраст на РТС-у Од понедељка програм за предшколски узраст на РТС-у
Од понедељка програм за предшколски узраст на РТС-у
Од понедељка програм за предшколски узраст на РТС-у
У Центру за биоинжењеринг Факултета инжењерских наука  у Kрагујевцу израђују  заштитне визире намењене здравственим радницима У Центру за биоинжењеринг Факултета инжењерских наука у Kрагујевцу израђују заштитне визире намењене здравственим радницима
У Центру за биоинжењеринг Факултета инжењерских наука у Kрагујевцу израђују заштитне визире намењене здравственим радницима
У Центру за биоинжењеринг Факултета инжењерских наука у Kрагујевцу израђују заштитне визире намењене здравственим радницима
Фонд за иновациону делатност подржао 12 иновативних решења за сузбијање ефеката пандемије Covid-19 Фонд за иновациону делатност подржао 12 иновативних решења за сузбијање ефеката пандемије Covid-19
Фонд за иновациону делатност подржао 12 иновативних решења за сузбијање ефеката пандемије Covid-19
Фонд за иновациону делатност подржао 12 иновативних решења за сузбијање ефеката пандемије Covid-19

НОВО НА САЈТУ:

Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.