МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Округли сто о интерсекторској сарадњи на превенцији насилног екстремизма и радикализације у контексту  јачања  капацитета установа образовања и васпитања за превенцију и реаговање Округли сто о интерсекторској сарадњи на превенцији насилног екстремизма и радикализације у контексту јачања капацитета установа образовања и васпитања за превенцију и реаговање
Округли сто о интерсекторској сарадњи на превенцији насилног екстремизма и радикализације у контексту јачања капацитета установа образовања и васпитања за превенцију и реаговање
Округли сто о интерсекторској сарадњи на превенцији насилног екстремизма и радикализације у контексту јачања капацитета установа образовања и васпитања за превенцију и реаговање
Обележен Дан САНУ Обележен Дан САНУ
Обележен Дан САНУ
Обележен Дан САНУ
Иницијатива да се установи награда која ће носити име по Михајлу Спорићу Иницијатива да се установи награда која ће носити име по Михајлу Спорићу
Иницијатива да се установи награда која ће носити име по Михајлу Спорићу
Иницијатива да се установи награда која ће носити име по Михајлу Спорићу
Министар Младен Шарчевић 40. заседање Генералне конференције Унеска Министар Младен Шарчевић 40. заседање Генералне конференције Унеска
Министар Младен Шарчевић 40. заседање Генералне конференције Унеска
Министар Младен Шарчевић 40. заседање Генералне конференције Унеска
Министар Шарчевић обишао студентско одмаралиште на Палићу Министар Шарчевић обишао студентско одмаралиште на Палићу
Министар Шарчевић обишао студентско одмаралиште на Палићу
Министар Шарчевић обишао студентско одмаралиште на Палићу
Jaвни позив Центра за промоцију науке Jaвни позив Центра за промоцију науке
Jaвни позив Центра за промоцију науке
Jaвни позив Центра за промоцију науке
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја  присуствовали семинару о дигитализацији образовања у НР Кини Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовали семинару о дигитализацији образовања у НР Кини
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовали семинару о дигитализацији образовања у НР Кини
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовали семинару о дигитализацији образовања у НР Кини
Школа у Ћурији нема уговоре са естрадним личностима Школа у Ћурији нема уговоре са естрадним личностима
Школа у Ћурији нема уговоре са естрадним личностима
Школа у Ћурији нема уговоре са естрадним личностима
Kа квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању на локалном нивоу Kа квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању на локалном нивоу
Kа квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању на локалном нивоу
Kа квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању на локалном нивоу
Шарчевић на Генералној конференцији Унеска Шарчевић на Генералној конференцији Унеска
Шарчевић на Генералној конференцији Унеска
Шарчевић на Генералној конференцији Унеска

НОВО НА САЈТУ:

 

Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2019. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у установама основног образовања и васпитања


ОДЛУКА о избору хонорарних наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години, а на основу конкурса објављеног 21.6.2019. године на званичној интернет страници Министарства


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.