МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

За висину школарина на факултетима надлежне су високошколске установе За висину школарина на факултетима надлежне су високошколске установе
За висину школарина на факултетима надлежне су високошколске установе
За висину школарина на факултетима надлежне су високошколске установе
Инфо дан Хоризонт 2020 Инфо дан Хоризонт 2020
Инфо дан Хоризонт 2020
Инфо дан Хоризонт 2020
Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја развијању додатних мера подршке за ученике из осетљивих група Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја развијању додатних мера подршке за ученике из осетљивих група
Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја развијању додатних мера подршке за ученике из осетљивих група
Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја развијању додатних мера подршке за ученике из осетљивих група
Израда нових стандарда у образовању на добробит и ученика и наставника Израда нових стандарда у образовању на добробит и ученика и наставника
Израда нових стандарда у образовању на добробит и ученика и наставника
Израда нових стандарда у образовању на добробит и ученика и наставника
Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду
Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду
Додатна средства за Угоститељско-туристичку школу у Београду
Министарство интензивно прати  ситуацију са грејањем у школама Министарство интензивно прати ситуацију са грејањем у школама
Министарство интензивно прати ситуацију са грејањем у школама
Министарство интензивно прати ситуацију са грејањем у школама
СAOПШТЕЊЕ – За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство СAOПШТЕЊЕ – За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство
СAOПШТЕЊЕ - За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство
СAOПШТЕЊЕ – За износ школарина на факултетима надлежне су саме високошколске установе и о томе одлуку не може да донесе Министарство
Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи
Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи
Пилотирање државе матуре од 27. до 30 октобра у 101 школи
Грејање функционише у свим школама у Београду Грејање функционише у свим школама у Београду
Грејање функционише у свим школама у Београду
Грејање функционише у свим школама у Београду
Наставља се улагање у ученичке и студентске домове Наставља се улагање у ученичке и студентске домове
Наставља се улагање у ученичке и студентске домове
Наставља се улагање у ученичке и студентске домове

НОВО НА САЈТУ:

Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину


Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу опремања ученичких задруга у Републици Србији


Листа наставника верске наставе за школску 2020/21. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница


Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/21. годину


Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021 години


ОДЛУКА о избору наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству (Република Словенија)  у школској 2020/2021. години/ датум објаве: 14.08.2020.


Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2020/2021. годину


Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.