МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Обавештење – Нацрт закона о науци и истраживањима Обавештење – Нацрт закона о науци и истраживањима
Обавештење – Нацрт закона о науци и истраживањима
Обавештење – Нацрт закона о науци и истраживањима
Јавни позив за избор чланова стручне комисије за експертизу уџбеника Јавни позив за избор чланова стручне комисије за експертизу уџбеника
Јавни позив за избор чланова стручне комисије за експертизу уџбеника
Јавни позив за избор чланова стручне комисије за експертизу уџбеника
У оквиру пројекта Подстицање демократске културе“ објављена публикација о примерима добре праксе У оквиру пројекта Подстицање демократске културе“ објављена публикација о примерима добре праксе
У оквиру пројекта Подстицање демократске културе“ објављена публикација о примерима добре праксе
У оквиру пројекта Подстицање демократске културе“ објављена публикација о примерима добре праксе
Шарчевић: Србија постала препознатљива у Европи као земља која најбрже уводи дигитализацију у наставу Шарчевић: Србија постала препознатљива у Европи као земља која најбрже уводи дигитализацију у наставу
Шарчевић: Србија постала препознатљива у Европи као земља која најбрже уводи дигитализацију у наставу
Шарчевић: Србија постала препознатљива у Европи као земља која најбрже уводи дигитализацију у наставу
Исплата стипендија и кредита Исплата стипендија и кредита
Исплата стипендија и кредита
Исплата стипендија и кредита
Шарчевић: Постоји простор за унапређење образовне и научне сарадње Србије и Чешке Шарчевић: Постоји простор за унапређење образовне и научне сарадње Србије и Чешке
Шарчевић: Постоји простор за унапређење образовне и научне сарадње Србије и Чешке
Шарчевић: Постоји простор за унапређење образовне и научне сарадње Србије и Чешке
Позив иновативним малим, средњим и старт-ап привредним друштвима за учешће у Првом позиву ХОРИЗОНТ 2020 пројекта INNOWWIDE Позив иновативним малим, средњим и старт-ап привредним друштвима за учешће у Првом позиву ХОРИЗОНТ 2020 пројекта INNOWWIDE
Позив иновативним малим, средњим и старт-ап привредним друштвима за учешће у Првом позиву ХОРИЗОНТ 2020 пројекта INNOWWIDE
Позив иновативним малим, средњим и старт-ап привредним друштвима за учешће у Првом позиву ХОРИЗОНТ 2020 пројекта INNOWWIDE
Шарчевић и амбасадор Белгије о могућностима за проширење образовне сарадње Шарчевић и амбасадор Белгије о могућностима за проширење образовне сарадње
Шарчевић и амбасадор Белгије о могућностима за проширење образовне сарадње
Шарчевић и амбасадор Белгије о могућностима за проширење образовне сарадње
Изабрани најбољи нa конкурсу „Заштита за све“ Изабрани најбољи нa конкурсу „Заштита за све“
Изабрани најбољи нa конкурсу „Заштита за све“
Изабрани најбољи нa конкурсу „Заштита за све“
Шарчевић разговарао са шефом мисије ОЕБС-а Шарчевић разговарао са шефом мисије ОЕБС-а
Шарчевић разговарао са шефом мисије ОЕБС-а
Шарчевић разговарао са шефом мисије ОЕБС-а

НОВО НА САЈТУ:

  • Јавни конкурс за избор мастер студијског програма из области информационих технологија, програмирања, анализе података и организације/ датум објаве: 01.03.2019.

*Tекст јавног позива
  • Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


  • Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.