Шарчевић у Књажевцу: Квалитет услов да просвети вратимо заслужено место Шарчевић у Књажевцу: Квалитет услов да просвети вратимо заслужено место
Шарчевић у Књажевцу: Квалитет услов да просвети вратимо заслужено место
Шарчевић у Књажевцу: Квалитет услов да просвети вратимо заслужено место
Реконструкција средње школе у Сокобањи Реконструкција средње школе у Сокобањи
Реконструкција средње школе у Сокобањи
Реконструкција средње школе у Сокобањи
Посета школи у Ражњу Посета школи у Ражњу
Посета школи у Ражњу
Посета школи у Ражњу
Чланство Републике Србије у Европској агенцији за посебне потребе и инклузију у образовању Чланство Републике Србије у Европској агенцији за посебне потребе и инклузију у образовању
Чланство Републике Србије у Европској агенцији за посебне потребе и инклузију у образовању
Чланство Републике Србије у Европској агенцији за посебне потребе и инклузију у образовању
Списак пријављених кандидата на јавни конкурс за чланове Националног савета за високо образовање (НСВО) Списак пријављених кандидата на јавни конкурс за чланове Националног савета за високо образовање (НСВО)
Списак пријављених кандидата на јавни конкурс за чланове Националног савета за високо образовање (НСВО)
Списак пријављених кандидата на јавни конкурс за чланове Националног савета за високо образовање (НСВО)
Сaрадња Министартсва и ХЕРЕ тима на унапређењу високог образовања Сaрадња Министартсва и ХЕРЕ тима на унапређењу високог образовања
Сaрадња Министартсва и ХЕРЕ тима на унапређењу високог образовања
Сaрадња Министартсва и ХЕРЕ тима на унапређењу високог образовања
Финансирање високог образовања Финансирање високог образовања
Финансирање високог образовања
Финансирање високог образовања
Студирај у Србији Студирај у Србији
Студирај у Србији
Студирај у Србији
Рад на Нацрту закона о научноистраживачкој делатности Рад на Нацрту закона о научноистраживачкој делатности
Рад на Нацрту закона о научноистраживачкој делатности
Рад на Нацрту закона о научноистраживачкој делатности
ПИСА тестирање ПИСА тестирање
ПИСА тестирање
ПИСА тестирање

Ново на сајту:

 


  • Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

    *** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


  • Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАУКА, ТЕХН. РАЗВОЈ И ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

ОПШТИ КОНКУРСИ И ЈАВНИ ПОЗИВИ

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.