Са португалским колегом о дуалном образовању и значају ране писмености