U prvom upisnom krugu po školama i obrazovnim profilima raspoređeno je 60.347 učenika, od kojih je po prve tri želje raspoređeno je 85%:

  • Po prvoj želji raspoređeno je 38.098 – 63,13% učenika
  • Po drugoj želji raspoređeno je 845 – 14,66% učenika
  • Po trećoj želji raspoređeno je 4.355 – 7,22% učenika

Najveće interesovanje bilo je za gimnazije i obrazovane profile iz područja rada zdravstvo i socijalna zaštita, elektrotehnika i ekonomija, pravo i administracija.

Neraspoređeno je ukupno 1.304 učenika. Svi neraspređeni učenici moći će da u drugom upisnom krugu konkurišu na 13.394 mesta.

Predaja liste želja u drugom upisnom krugu je 12. jula 2021. godine elektronskim putem (za korisnike Es-dnevnika) ili direktno u osnovnim školama.

 

Ukoliko neko i u ovom krugu ne iskaže realne želje imaće i treću šansu krajem avgusta.