Шарчевић: Модел финансирања науке један од приoритета Владе Србије Шарчевић: Модел финансирања науке један од приoритета Владе Србије
Шарчевић: Модел финансирања науке један од приoритета Владе Србије
Шарчевић: Модел финансирања науке један од приoритета Владе Србије
Компаније донирале 75 лаптопова за потребе ПИСА тестирања у Србији Компаније донирале 75 лаптопова за потребе ПИСА тестирања у Србији
Компаније донирале 75 лаптопова за потребе ПИСА тестирања у Србији
Компаније донирале 75 лаптопова за потребе ПИСА тестирања у Србији
Најављено проширење пројекта Школа за 21. век Најављено проширење пројекта Школа за 21. век
Најављено проширење пројекта Школа за 21. век
Најављено проширење пројекта Школа за 21. век
Подршка Министарства Спортским играма младих Подршка Министарства Спортским играма младих
Подршка Министарства Спортским играма младих
Подршка Министарства Спортским играма младих
Отворена прва Лабораторија за диоксине у региону Отворена прва Лабораторија за диоксине у региону
Отворена прва Лабораторија за диоксине у региону
Отворена прва Лабораторија за диоксине у региону
Сутра исплата рате студентских кредита и стипендија Сутра исплата рате студентских кредита и стипендија
Сутра исплата рате студентских кредита и стипендија
Сутра исплата рате студентских кредита и стипендија
Исплата рате ученичких стипендија и кредита почиње сутра Исплата рате ученичких стипендија и кредита почиње сутра
Исплата рате ученичких стипендија и кредита почиње сутра
Исплата рате ученичких стипендија и кредита почиње сутра
План уписа у средње школе је стратегија План уписа у средње школе је стратегија
План уписа у средње школе је стратегија
План уписа у средње школе је стратегија
Округли сто за медије Округли сто за медије
Округли сто за медије
Округли сто за медије
Шарчевић: Сремски Карловци да постану српски Хајделберг Шарчевић: Сремски Карловци да постану српски Хајделберг
Шарчевић: Сремски Карловци да постану српски Хајделберг
Шарчевић: Сремски Карловци да постану српски Хајделберг

Ново на сајту:

>>>Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања



  • Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАУКА, ТЕХН. РАЗВОЈ И ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

ОПШТИ КОНКУРСИ И ЈАВНИ ПОЗИВИ

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.