МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Оснивач финске компаније Ровио гост Министарства просвете, науке и технолошког развоја Оснивач финске компаније Ровио гост Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Оснивач финске компаније Ровио гост Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Оснивач финске компаније Ровио гост Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Два нова програма Фонда за науку и повећање буџета за ПРОМИС Два нова програма Фонда за науку и повећање буџета за ПРОМИС
Два нова програма Фонда за науку и повећање буџета за ПРОМИС
Два нова програма Фонда за науку и повећање буџета за ПРОМИС
Сајам „Наука за привреду“ о дигитализацији Сајам „Наука за привреду“ о дигитализацији
Сајам "Наука за привреду" о дигитализацији
Сајам „Наука за привреду“ о дигитализацији
160 година Треће београдске гимназије 160 година Треће београдске гимназије
160 година Треће београдске гимназије
160 година Треће београдске гимназије
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
Делегација Кипра посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Делегација Кипра посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Делегација Кипра посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Делегација Кипра посетила Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Димитрије Павлов освојио сребрну медаљу на Међународном такмичењу из физике у Израелу Димитрије Павлов освојио сребрну медаљу на Међународном такмичењу из физике у Израелу
Димитрије Павлов освојио сребрну медаљу на Међународном такмичењу из физике у Израелу
Димитрије Павлов освојио сребрну медаљу на Међународном такмичењу из физике у Израелу
Србија и ЕУ партнери у подршци иновација Србија и ЕУ партнери у подршци иновација
Србија и ЕУ партнери у подршци иновација
Србија и ЕУ партнери у подршци иновација
Ново постројење за рафинацију племенитих метала у Бору Ново постројење за рафинацију племенитих метала у Бору
Ново постројење за рафинацију племенитих метала у Бору
Ново постројење за рафинацију племенитих метала у Бору
Међународна конференција „Проширивање превенције и реаговања на насиље над децом у земљама Западног Балкана“ Међународна конференција „Проширивање превенције и реаговања на насиље над децом у земљама Западног Балкана“
Међународна конференција „Проширивање превенције и реаговања на насиље над децом у земљама Западног Балкана''
Међународна конференција „Проширивање превенције и реаговања на насиље над децом у земљама Западног Балкана“

НОВО НА САЈТУ:

Листа изабраних организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2019. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у установама основног образовања и васпитања


Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2019. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у установама основног образовања и васпитања


ОДЛУКА о избору хонорарних наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години, а на основу конкурса објављеног 21.6.2019. године на званичној интернет страници Министарства


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.