MLADEN ŠARČEVIĆ

MLADEN ŠARČEVIĆ

Ministar

 

SKONUS proslavio Međunarodni dan studenata i deset godina rada SKONUS proslavio Međunarodni dan studenata i deset godina rada
SKONUS proslavio Međunarodni dan studenata i deset godina rada
SKONUS proslavio Međunarodni dan studenata i deset godina rada
Sastanak ministra Mladena Šarčevića sa delegacijom Izraela Sastanak ministra Mladena Šarčevića sa delegacijom Izraela
Sastanak ministra Mladena Šarčevića sa delegacijom Izraela
Sastanak ministra Mladena Šarčevića sa delegacijom Izraela
Okrugli sto o intersektorskoj saradnji na prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizacije u kontekstu  jačanja  kapaciteta ustanova obrazovanja i vaspitanja za prevenciju i reagovanje Okrugli sto o intersektorskoj saradnji na prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizacije u kontekstu jačanja kapaciteta ustanova obrazovanja i vaspitanja za prevenciju i reagovanje
Okrugli sto o intersektorskoj saradnji na prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizacije u kontekstu jačanja kapaciteta ustanova obrazovanja i vaspitanja za prevenciju i reagovanje
Okrugli sto o intersektorskoj saradnji na prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizacije u kontekstu jačanja kapaciteta ustanova obrazovanja i vaspitanja za prevenciju i reagovanje
Obeležen Dan SANU Obeležen Dan SANU
Obeležen Dan SANU
Obeležen Dan SANU
Inicijativa da se ustanovi nagrada koja će nositi ime po Mihajlu Sporiću Inicijativa da se ustanovi nagrada koja će nositi ime po Mihajlu Sporiću
Inicijativa da se ustanovi nagrada koja će nositi ime po Mihajlu Sporiću
Inicijativa da se ustanovi nagrada koja će nositi ime po Mihajlu Sporiću
Ministar Mladen Šarčević 40. zasedanje Generalne konferencije Uneska Ministar Mladen Šarčević 40. zasedanje Generalne konferencije Uneska
Ministar Mladen Šarčević 40. zasedanje Generalne konferencije Uneska
Ministar Mladen Šarčević 40. zasedanje Generalne konferencije Uneska
Ministar Šarčević obišao studentsko odmaralište na Paliću Ministar Šarčević obišao studentsko odmaralište na Paliću
Ministar Šarčević obišao studentsko odmaralište na Paliću
Ministar Šarčević obišao studentsko odmaralište na Paliću
Javni poziv Centra za promociju nauke Javni poziv Centra za promociju nauke
Javni poziv Centra za promociju nauke
Javni poziv Centra za promociju nauke
Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  prisustvovali seminaru o digitalizaciji obrazovanja u NR Kini Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prisustvovali seminaru o digitalizaciji obrazovanja u NR Kini
Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prisustvovali seminaru o digitalizaciji obrazovanja u NR Kini
Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prisustvovali seminaru o digitalizaciji obrazovanja u NR Kini
Škola u Ćuriji nema ugovore sa estradnim ličnostima Škola u Ćuriji nema ugovore sa estradnim ličnostima
Škola u Ćuriji nema ugovore sa estradnim ličnostima
Škola u Ćuriji nema ugovore sa estradnim ličnostima

NOVO NA SAJTU:

 

Javni poziv za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja od javnog interesa u 2019. godini, a koji su značajni za razvoj kompetencija zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja i vaspitanja


ODLUKA o izboru honorarnih nastavnika koji će realizovati obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu u školskoj 2019/2020. godini, a na osnovu konkursa objavljenog 21.6.2019. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva


Spisak škola za nastavak projekta „2.000 digitalnih učionica“ u 2019-oj godini
Za ustanove sa spiska biće obezbeđen pouzdan i stabilan internet, kao i potrebna oprema za upotrebu digitalnih sadržaja u prvom, drugom, petom i šestom razredu


Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2018/2019. godinu


Shodno odredbama čl. 154. i 155. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“., broj 88/17) kojima je propisano da prilikom podnošenja aplikacija na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovi kandidat popunjava formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja ustanovi, Ministarstvo je postavilo:

*** Formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja


Listu slobodnih radnih mesta u školama , Listu zaposlenih za čijim radom je prestala potreba (tehnoloških viškova) i Listu zaposlenih sa nepunim radnim vremenom možete pogledati na linku  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Međunarodno ispitivanje postignuća učenika i poučavanja u matematici i prirodnim naukama u četvrtom i osmom razredu osnovne škole –

2017. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.