Први директор по новом ЗОСОВ-у: компетенције једини услов Први директор по новом ЗОСОВ-у: компетенције једини услов
Први директор по новом ЗОСОВ-у: компетенције једини услов
Први директор по новом ЗОСОВ-у: компетенције једини услов
Отворен конкурс у оквиру програма „ Школе за 21. век“. Отворен конкурс у оквиру програма „ Школе за 21. век“.
Отворен конкурс у оквиру програма „ Школе за 21. век“.
Отворен конкурс у оквиру програма „ Школе за 21. век“.
Међународна конференција у Патрасу Међународна конференција у Патрасу
Међународна конференција у Патрасу
Међународна конференција у Патрасу
Дуално образовање примењено у чачанским средњим школама Дуално образовање примењено у чачанским средњим школама
Дуално образовање примењено у чачанским средњим школама
Дуално образовање примењено у чачанским средњим школама
Подстицање демократске културе у школама Подстицање демократске културе у школама
Подстицање демократске културе у школама
Подстицање демократске културе у школама
Вредне награде за школе у Србији – Продужен рок за пријављивање на конкурс „Покренимо нашу децу“ Вредне награде за школе у Србији – Продужен рок за пријављивање на конкурс „Покренимо нашу децу“
Вредне награде за школе у Србији - Продужен рок за пријављивање на конкурс „Покренимо нашу децу“
Вредне награде за школе у Србији – Продужен рок за пријављивање на конкурс „Покренимо нашу децу“
Реформа гимназије Реформа гимназије
Реформа гимназије
Реформа гимназије
Делегација Министарства почасни гост European Training Foundation у Торину Делегација Министарства почасни гост European Training Foundation у Торину
Делегација Министарства почасни гост European Training Foundation у Торину
Делегација Министарства почасни гост European Training Foundation у Торину
“High-Level Meeting on Rewarding Skilled Researchers for Practicing Open Science“ “High-Level Meeting on Rewarding Skilled Researchers for Practicing Open Science“
“High-Level Meeting on Rewarding Skilled Researchers for Practicing Open Science"
“High-Level Meeting on Rewarding Skilled Researchers for Practicing Open Science“
20 милиона евра за унапређење ИТ и научноистраживачке инфраструктуре 20 милиона евра за унапређење ИТ и научноистраживачке инфраструктуре
20 милиона евра за унапређење ИТ и научноистраживачке инфраструктуре
20 милиона евра за унапређење ИТ и научноистраживачке инфраструктуре

Ново на сајту


  • Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

    *** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања>>> ПРАВИЛНИК  О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

>>>ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

>>> ПРАВИЛНИК  О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

>>>ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ  • Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАУКА, ТЕХН. РАЗВОЈ И ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.