МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Одговор Министарства просвете, науке и технолошког развоја на предлоге Форума београдских гимназија Одговор Министарства просвете, науке и технолошког развоја на предлоге Форума београдских гимназија
Одговор Министарства просвете, науке и технолошког развоја на предлоге Форума београдских гимназија
Одговор Министарства просвете, науке и технолошког развоја на предлоге Форума београдских гимназија
САОПШТЕЊЕ – Одржани састанак са представницима синдиката САОПШТЕЊЕ – Одржани састанак са представницима синдиката
САОПШТЕЊЕ - Одржани састанак са представницима синдиката
САОПШТЕЊЕ – Одржани састанак са представницима синдиката
Упутства за организовање и реализацију наставе у основној и средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама Упутства за организовање и реализацију наставе у основној и средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама
Упутства за организовање и реализацију наставе у основној и средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама
Упутства за организовање и реализацију наставе у основној и средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама
Прецизиран план одвијања наставе од септембра Прецизиран план одвијања наставе од септембра
Прецизиран план одвијања наставе од септембра
Прецизиран план одвијања наставе од септембра
Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима
Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима
Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима
Успех наших научника на међународном такмичењу „Корона иновације“ Успех наших научника на међународном такмичењу „Корона иновације“
Успех наших научника на међународном такмичењу „Корона иновације“
Успех наших научника на међународном такмичењу „Корона иновације“
Пет медаља за ученика из Србије на 4. Европској олимпијади из физике за ученике средњих школа Пет медаља за ученика из Србије на 4. Европској олимпијади из физике за ученике средњих школа
Пет медаља за ученика из Србије на 4. Европској олимпијади из физике за ученике средњих школа
Пет медаља за ученика из Србије на 4. Европској олимпијади из физике за ученике средњих школа
ИНФОРМАЦИЈА ЗА НИО И ИСТРАЖИВАЧЕ КОЈИ СЕ УКЉУЧУЈУ НА ПРОЈЕКТЕ ФОНДА ЗА НАУКУ ИНФОРМАЦИЈА ЗА НИО И ИСТРАЖИВАЧЕ КОЈИ СЕ УКЉУЧУЈУ НА ПРОЈЕКТЕ ФОНДА ЗА НАУКУ
ИНФОРМАЦИЈА ЗА НИО И ИСТРАЖИВАЧЕ КОЈИ СЕ УКЉУЧУЈУ НА ПРОЈЕКТЕ ФОНДА ЗА НАУКУ
ИНФОРМАЦИЈА ЗА НИО И ИСТРАЖИВАЧЕ КОЈИ СЕ УКЉУЧУЈУ НА ПРОЈЕКТЕ ФОНДА ЗА НАУКУ
Част, углед и достојанство професије бране се истином и стручним аргументима Част, углед и достојанство професије бране се истином и стручним аргументима
Част, углед и достојанство професије бране се истином и стручним аргументима
Част, углед и достојанство професије бране се истином и стручним аргументима
Ученик Математичке гимназије Филип Колџић освојио сребрну медаљу на међународном такмичењу Ученик Математичке гимназије Филип Колџић освојио сребрну медаљу на међународном такмичењу
Ученик Математичке гимназије Филип Колџић освојио сребрну медаљу на међународном такмичењу
Ученик Математичке гимназије Филип Колџић освојио сребрну медаљу на међународном такмичењу

НОВО НА САЈТУ:

КОНКУРС за избор наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству/ датум објаве: 13.07.2020.

*Текст конкурса


Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2020/2021. годину


Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.