МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Наставља се унапређење квалитета средњег стручног образовања Наставља се унапређење квалитета средњег стручног образовања
Наставља се унапређење квалитета средњег стручног образовања
Наставља се унапређење квалитета средњег стручног образовања
Кићовић: Школе на Косову и Метохији добро припремљене за повратак ученика у клупе Кићовић: Школе на Косову и Метохији добро припремљене за повратак ученика у клупе
Кићовић: Школе на Косову и Метохији добро припремљене за повратак ученика у клупе
Кићовић: Школе на Косову и Метохији добро припремљене за повратак ученика у клупе
Филолошки факултет има право да спроводи избор декана тек кад донесе Статут Филолошки факултет има право да спроводи избор декана тек кад донесе Статут
Филолошки факултет има право да спроводи избор декана тек кад донесе Статут
Филолошки факултет има право да спроводи избор декана тек кад донесе Статут
Препоруке за превенцију корона вируса на високошколским установама Препоруке за превенцију корона вируса на високошколским установама
Препоруке за превенцију корона вируса на високошколским установама
Препоруке за превенцију корона вируса на високошколским установама
Превентивне и саветодавне посете просветне инспекције школама Превентивне и саветодавне посете просветне инспекције школама
Превентивне и саветодавне посете просветне инспекције школама
Превентивне и саветодавне посете просветне инспекције школама
Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја изразило пуно разумевање за студентске захтеве Министарство просвете, науке и технолошког развоја изразило пуно разумевање за студентске захтеве
Министарство просвете, науке и технолошког развоја изразило пуно разумевање за студентске захтеве
Министарство просвете, науке и технолошког развоја изразило пуно разумевање за студентске захтеве
Радни састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја са представницима Универзитета у Београду о Стратегији развоја високог образовања до 2027. године. Радни састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја са представницима Универзитета у Београду о Стратегији развоја високог образовања до 2027. године.
Радни састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја са представницима Универзитета у Београду о Стратегији развоја високог образовања до 2027. године.
Радни састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја са представницима Универзитета у Београду о Стратегији развоја високог образовања до 2027. године.
Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању
Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању
Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању

НОВО НА САЈТУ:

Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину


Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу опремања ученичких задруга у Републици Србији


Листа наставника верске наставе за школску 2020/21. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница


Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/21. годину


Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021 години


ОДЛУКА о избору наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству (Република Словенија)  у школској 2020/2021. години/ датум објаве: 14.08.2020.


Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2020/2021. годину


Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.