МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Почиње исплата стипендија за надарене ученике и студенте Почиње исплата стипендија за надарене ученике и студенте
Почиње исплата стипендија за надарене ученике и студенте
Почиње исплата стипендија за надарене ученике и студенте
Изузетни ученици Србије Изузетни ученици Србије
Изузетни ученици Србије
Изузетни ученици Србије
Резултати Koнкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње Србије и Немачке за период до 31. децембра 2021. године Резултати Koнкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње Србије и Немачке за период до 31. децембра 2021. године
Резултати Koнкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње Србије и Немачке за период до 31. децембра 2021. године
Резултати Koнкурса за суфинансирање научне и технолошке сарадње Србије и Немачке за период до 31. децембра 2021. године
Пред посланицима измене и допуне више закона из области просвете Пред посланицима измене и допуне више закона из области просвете
Пред посланицима измене и допуне више закона из области просвете
Пред посланицима измене и допуне више закона из области просвете
У току Јавна расправа о Нацрту стратегије паметне специјализације у Републици Србији У току Јавна расправа о Нацрту стратегије паметне специјализације у Републици Србији
У току Јавна расправа о Нацрту стратегије паметне специјализације у Републици Србији
У току Јавна расправа о Нацрту стратегије паметне специјализације у Републици Србији
Одржано Девето заседање српско-француског Мешовитог комитета Одржано Девето заседање српско-француског Мешовитог комитета
Одржано Девето заседање српско-француског Мешовитог комитета
Одржано Девето заседање српско-француског Мешовитог комитета
Први састанак Радне групе за секретаре Први састанак Радне групе за секретаре
Први састанак Радне групе за секретаре
Први састанак Радне групе за секретаре
Развој отворене наукe у Србији у складу са инцијативама у Европи Развој отворене наукe у Србији у складу са инцијативама у Европи
Развој отворене наукe у Србији у складу са инцијативама у Европи
Развој отворене наукe у Србији у складу са инцијативама у Европи
Онлајн едукација за учитеље у оквиру кампање „Заштита за све“ Онлајн едукација за учитеље у оквиру кампање „Заштита за све“
Онлајн едукација за учитеље у оквиру кампање „Заштита за све“
Онлајн едукација за учитеље у оквиру кампање „Заштита за све“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја интензивно ради на новој Стратегији развоја образовања, васпитања и науке до  2030. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја интензивно ради на новој Стратегији развоја образовања, васпитања и науке до 2030. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја интензивно ради на новој Стратегији развоја образовања, васпитања и науке до 2030. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја интензивно ради на новој Стратегији развоја образовања, васпитања и науке до 2030. године

НОВО НА САЈТУ:

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2019. годину


Листа изабраних организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2019. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у установама основног образовања и васпитања


ОДЛУКА о избору хонорарних наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години, а на основу конкурса објављеног 21.6.2019. године на званичној интернет страници Министарства


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.