МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Министар Младен Шарчевић обишао Темерин, Чуруг и Тител Министар Младен Шарчевић обишао Темерин, Чуруг и Тител
Министар Младен Шарчевић обишао Темерин, Чуруг и Тител
Министар Младен Шарчевић обишао Темерин, Чуруг и Тител
Прослава 180 година Ужичке гимназије Прослава 180 година Ужичке гимназије
Прослава 180 година Ужичке гимназије
Прослава 180 година Ужичке гимназије
У току поступак за избор директора Треће београдске гимназије У току поступак за избор директора Треће београдске гимназије
У току поступак за избор директора Треће београдске гимназије
У току поступак за избор директора Треће београдске гимназије
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
Конкурс компаније Телеком Србија за ученике Конкурс компаније Телеком Србија за ученике
Конкурс компаније Телеком Србија за ученике
Конкурс компаније Телеком Србија за ученике
Шарчевић: Ускоро нова Уредба о финансирању високог образовања Шарчевић: Ускоро нова Уредба о финансирању високог образовања
Шарчевић: Ускоро нова Уредба о финансирању високог образовања
Шарчевић: Ускоро нова Уредба о финансирању високог образовања
Одржан састанак са Националним акредитационим телом  за високо образовање Одржан састанак са Националним акредитационим телом за високо образовање
Одржан састанак са Националним акредитационим телом за високо образовање
Одржан састанак са Националним акредитационим телом за високо образовање
Разговор представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Шангајског института Материа Медика Разговор представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Шангајског института Материа Медика
Разговор представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Шангајског института Материа Медика
Разговор представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Шангајског института Материа Медика
Национални дан давања обележен у ОШ „Бошко Буха“ Национални дан давања обележен у ОШ „Бошко Буха“
Национални дан давања обележен у ОШ „Бошко Буха“
Национални дан давања обележен у ОШ „Бошко Буха“
Заменик Председника Националне Фондације за природне науке Републике Кине (НСФЦ) у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја Заменик Председника Националне Фондације за природне науке Републике Кине (НСФЦ) у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Заменик Председника Националне Фондације за природне науке Републике Кине (НСФЦ) у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Заменик Председника Националне Фондације за природне науке Републике Кине (НСФЦ) у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја

НОВО НА САЈТУ:


ОДЛУКА о избору хонорарних наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години, а на основу конкурса објављеног 21.6.2019. године на званичној интернет страници Министарства


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.