МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Шарчевић: Проба мале матуре је прошла добро Шарчевић: Проба мале матуре је прошла добро
Шарчевић: Проба мале матуре је прошла добро
Шарчевић: Проба мале матуре је прошла добро
Државна матура и обавезност средњег образовања део Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године Државна матура и обавезност средњег образовања део Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године
Државна матура и обавезност средњег образовања део Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године
Државна матура и обавезност средњег образовања део Стратегије развоја образовања и васпитања до 2027. године
Промоција спортских одељења у гимназијама у Сремској Митровици и Новом Саду Промоција спортских одељења у гимназијама у Сремској Митровици и Новом Саду
Промоција спортских одељења у гимназијама у Сремској Митровици и Новом Саду
Промоција спортских одељења у гимназијама у Сремској Митровици и Новом Саду
Састанак министра Младена Шарчевића и амбасадора Хрватске Хидајета Бишчевића Састанак министра Младена Шарчевића и амбасадора Хрватске Хидајета Бишчевића
Састанак министра Младена Шарчевића и амбасадора Хрватске Хидајета Бишчевића
Састанак министра Младена Шарчевића и амбасадора Хрватске Хидајета Бишчевића
У Спортској гимназији у Београду одржана промоција спортских одељења У Спортској гимназији у Београду одржана промоција спортских одељења
У Спортској гимназији у Београду одржана промоција спортских одељења
У Спортској гимназији у Београду одржана промоција спортских одељења
Радићемо на увођењу нових образовних смерова за које постоји потреба у Пироту Радићемо на увођењу нових образовних смерова за које постоји потреба у Пироту
Радићемо на увођењу нових образовних смерова за које постоји потреба у Пироту
Радићемо на увођењу нових образовних смерова за које постоји потреба у Пироту
Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину
Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину
Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину
Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи
Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи
Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи
Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу
Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу
Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу
Коначни резултати XX Јавног позива Министарства  за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија Коначни резултати XX Јавног позива Министарства за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија
Коначни резултати XX Јавног позива Министарства за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија
Коначни резултати XX Јавног позива Министарства за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија

НОВО НА САЈТУ:

Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.