МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Школски библиотекари обележили Национални дан књиге „Читајмо гласно“ Школски библиотекари обележили Национални дан књиге „Читајмо гласно“
Школски библиотекари обележили Национални дан књиге „Читајмо гласно“
Школски библиотекари обележили Национални дан књиге „Читајмо гласно“
Акцелератор за конкурентност и иновације западног Балкана Акцелератор за конкурентност и иновације западног Балкана
Акцелератор за конкурентност и иновације западног Балкана
Акцелератор за конкурентност и иновације западног Балкана
Веб страна Универзитетског центра за студенте са хендикепом Веб страна Универзитетског центра за студенте са хендикепом
Веб страна Универзитетског центра за студенте са хендикепом
Веб страна Универзитетског центра за студенте са хендикепом
Одржан скуп посвећен државној матури Одржан скуп посвећен државној матури
Одржан скуп посвећен државној матури
Одржан скуп посвећен државној матури
Промоција Националног модела дуалног и предузетничког образовања у Суботици Промоција Националног модела дуалног и предузетничког образовања у Суботици
Промоција Националног модела дуалног и предузетничког образовања у Суботици
Промоција Националног модела дуалног и предузетничког образовања у Суботици
НИС улаже 114,5 милиона динара у безбедност и дигитализацију у школама НИС улаже 114,5 милиона динара у безбедност и дигитализацију у школама
НИС улаже 114,5 милиона динара у безбедност и дигитализацију у школама
НИС улаже 114,5 милиона динара у безбедност и дигитализацију у школама
Србија уз подршку ЕУ успешно спроводи реформе у области образовања Србија уз подршку ЕУ успешно спроводи реформе у области образовања
Србија уз подршку ЕУ успешно спроводи реформе у области образовања
Србија уз подршку ЕУ успешно спроводи реформе у области образовања
У Нишу представљен оквир за израду „Стратегије образовања и васпитања до 2027“ у области предшколског и основног образовања и васпитања У Нишу представљен оквир за израду „Стратегије образовања и васпитања до 2027“ у области предшколског и основног образовања и васпитања
У Нишу представљен оквир за израду „Стратегије образовања и васпитања до 2027“ у области предшколског и основног образовања и васпитања
У Нишу представљен оквир за израду „Стратегије образовања и васпитања до 2027“ у области предшколског и основног образовања и васпитања
Одложити студијска путовања и екскурзије у Италију Одложити студијска путовања и екскурзије у Италију
Одложити студијска путовања и екскурзије у Италију
Одложити студијска путовања и екскурзије у Италију
Проглашени победници програма „Покренимо нашу децу“ Проглашени победници програма „Покренимо нашу децу“
Проглашени победници програма „Покренимо нашу децу“
Проглашени победници програма „Покренимо нашу децу“

НОВО НА САЈТУ:

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.