МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Шарчевић и министар образовања и културе Републике Кипар о могућностима унапређења сарадње две земље Шарчевић и министар образовања и културе Републике Кипар о могућностима унапређења сарадње две земље
Шарчевић и министар образовања и културе Републике Кипар о могућностима унапређења сарадње две земље
Шарчевић и министар образовања и културе Републике Кипар о могућностима унапређења сарадње две земље
Представљене активности Европског савета за иновације Представљене активности Европског савета за иновације
Представљене активности Европског савета за иновације
Представљене активности Европског савета за иновације
Потписано више споразума између Србије и Француске Потписано више споразума између Србије и Француске
Потписано више споразума између Србије и Француске
Потписано више споразума између Србије и Француске
Додељена признања добитницима Јавног позива Центра за промоцију науке Додељена признања добитницима Јавног позива Центра за промоцију науке
Додељена признања добитницима Јавног позива Центра за промоцију науке
Додељена признања добитницима Јавног позива Центра за промоцију науке
Одржан састанак са представницима Светске банке Одржан састанак са представницима Светске банке
Одржан састанак са представницима Светске банке
Одржан састанак са представницима Светске банке
Државни секретар Недовић предводио делегацију из Србије на састанку преговарачке групе за науку и иновације Државни секретар Недовић предводио делегацију из Србије на састанку преговарачке групе за науку и иновације
Државни секретар Недовић предводио делегацију из Србије на састанку преговарачке групе за науку и иновације
Државни секретар Недовић предводио делегацију из Србије на састанку преговарачке групе за науку и иновације
Будући председник Европског истраживачког савета Мауро Ферари у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја Будући председник Европског истраживачког савета Мауро Ферари у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Будући председник Европског истраживачког савета Мауро Ферари у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Будући председник Европског истраживачког савета Мауро Ферари у посети Министарству просвете, науке и технолошког развоја
После другог уписног круга у средње школе неуписан остао 161 ученик После другог уписног круга у средње школе неуписан остао 161 ученик
После другог уписног круга у средње школе неуписан остао 161 ученик
После другог уписног круга у средње школе неуписан остао 161 ученик
Повезане школе“ инвестиција за будућност Повезане школе“ инвестиција за будућност
Повезане школе“ инвестиција за будућност
Повезане школе“ инвестиција за будућност
Споразум са Институтом за физику високих енергија Кинеске академије наука потписали Институт Винча и универзитети у Београду и Крагујевцу Споразум са Институтом за физику високих енергија Кинеске академије наука потписали Институт Винча и универзитети у Београду и Крагујевцу
Споразум са Институтом за физику високих енергија Кинеске академије наука потписали Институт Винча и универзитети у Београду и Крагујевцу
Споразум са Институтом за физику високих енергија Кинеске академије наука потписали Институт Винча и универзитети у Београду и Крагујевцу

НОВО НА САЈТУ:

КОНКУРС за избор хонорарних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2019/2020. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средње школе за школску 2019/2020. годину


ОДЛУКА о избору наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.