МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Емитовање наставе на даљину договорено 13. марта са РТС-ом Емитовање наставе на даљину договорено 13. марта са РТС-ом
Емитовање наставе на даљину договорено 13. марта са РТС-ом
Емитовање наставе на даљину договорено 13. марта са РТС-ом
Препоруке за рад Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом Препоруке за рад Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом
Препоруке за рад Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом
Препоруке за рад Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом
РИЗНИЦA ИГАРА  – за децу и одрасле РИЗНИЦA ИГАРА – за децу и одрасле
РИЗНИЦA ИГАРА - за децу и одрасле
РИЗНИЦA ИГАРА – за децу и одрасле
Велики значај Такмичења за најбољу технолошку иновацију  и у тренутној ситуацији Велики значај Такмичења за најбољу технолошку иновацију и у тренутној ситуацији
Велики значај Такмичења за најбољу технолошку иновацију и у тренутној ситуацији
Велики значај Такмичења за најбољу технолошку иновацију и у тренутној ситуацији
Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу
Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу
Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу
Потврђено присуство коронавируса код троје запослених у Министарству Потврђено присуство коронавируса код троје запослених у Министарству
Потврђено присуство коронавируса код троје запослених у Министарству
Потврђено присуство коронавируса код троје запослених у Министарству
Образовно-васпитне активности реализоване кроз различите канале и облике комуникације Образовно-васпитне активности реализоване кроз различите канале и облике комуникације
Образовно-васпитне активности реализоване кроз различите канале и облике комуникације
Образовно-васпитне активности реализоване кроз различите канале и облике комуникације
Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику
Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику
Ученицима осмог разреда који похађају наставу на језицима мањина биће доступан превод за часове који су емитовани на српском језику
Злоупотреба јавности и ширење лажних вести Злоупотреба јавности и ширење лажних вести
Злоупотреба јавности и ширење лажних вести
Злоупотреба јавности и ширење лажних вести
УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА
УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА
УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА

НОВО НА САЈТУ:

Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.