МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Дан науке ове године обележава се у специфичним епидемиолошким условима Дан науке ове године обележава се у специфичним епидемиолошким условима
Дан науке ове године обележава се у специфичним епидемиолошким условима
Дан науке ове године обележава се у специфичним епидемиолошким условима
Напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се обезбеди што већи број уџбеника по реформисаним програмима наставе на језицима мањина Напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се обезбеди што већи број уџбеника по реформисаним програмима наставе на језицима мањина
Напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се обезбеди што већи број уџбеника по реформисаним програмима наставе на језицима мањина
Напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се обезбеди што већи број уџбеника по реформисаним програмима наставе на језицима мањина
Данас попуњавање листе жеља у другом уписном кругу Данас попуњавање листе жеља у другом уписном кругу
Данас попуњавање листе жеља у другом уписном кругу
Данас попуњавање листе жеља у другом уписном кругу
Допунске школе и лекторати у Словенији и Албанији Допунске школе и лекторати у Словенији и Албанији
Допунске школе и лекторати у Словенији и Албанији
Допунске школе и лекторати у Словенији и Албанији
Србија домаћин он-лајн конференције Уједињених нација посвећене науци, технологији и иновацијама у оквиру Политичког форума на високом нивоу у Њујорку Србија домаћин он-лајн конференције Уједињених нација посвећене науци, технологији и иновацијама у оквиру Политичког форума на високом нивоу у Њујорку
Србија домаћин он-лајн конференције Уједињених нација посвећене науци, технологији и иновацијама у оквиру Политичког форума на високом нивоу у Њујорку
Србија домаћин он-лајн конференције Уједињених нација посвећене науци, технологији и иновацијама у оквиру Политичког форума на високом нивоу у Њујорку
Омогућен је упис у средњу школу без лекарског Омогућен је упис у средњу школу без лекарског
Омогућен је упис у средњу школу без лекарског
Омогућен је упис у средњу школу без лекарског
Студентима у домовима биће достављана исхрана током викенда Студентима у домовима биће достављана исхрана током викенда
Студентима у домовима биће достављана исхрана током викенда
Студентима у домовима биће достављана исхрана током викенда
Студентима испуњени захтеви Студентима испуњени захтеви
Студентима испуњени захтеви
Студентима испуњени захтеви
Министар Шарчевић и декани разговарали о изградњи кампуса техничких факултета Министар Шарчевић и декани разговарали о изградњи кампуса техничких факултета
Министар Шарчевић и декани разговарали о изградњи кампуса техничких факултета
Министар Шарчевић и декани разговарали о изградњи кампуса техничких факултета
Још 20 рачунарских кабинета за основце широм Србије Још 20 рачунарских кабинета за основце широм Србије
Још 20 рачунарских кабинета за основце широм Србије
Још 20 рачунарских кабинета за основце широм Србије

НОВО НА САЈТУ:

КОНКУРС за избор наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству/ датум објаве: 13.07.2020.

*Текст конкурса


Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2020/2021. годину


Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.