БРАНКО РУЖИЋ

БРАНКО РУЖИЋ

Министар

Министарство просвете упутило школама детаљна упутства о организацији рада основних и средњих школа до краја првог полугодишта Министарство просвете упутило школама детаљна упутства о организацији рада основних и средњих школа до краја првог полугодишта
Министарство просвете упутило школама детаљна упутства о организацији рада основних и средњих школа до краја првог полугодишта
Министарство просвете упутило школама детаљна упутства о организацији рада основних и средњих школа до краја првог полугодишта
Ружић доделио повеље за допринос реализацији РТС Кроса Ружић доделио повеље за допринос реализацији РТС Кроса
Ружић доделио повеље за допринос реализацији РТС Кроса
Ружић доделио повеље за допринос реализацији РТС Кроса
Ружић: Сарадња са УНДП од великог значаја за образовање Ружић: Сарадња са УНДП од великог значаја за образовање
Ружић: Сарадња са УНДП од великог значаја за образовање
Ружић: Сарадња са УНДП од великог значаја за образовање
Ружић и Чадеж о сарадњи у области дуалног образовања Ружић и Чадеж о сарадњи у области дуалног образовања
Ружић и Чадеж о сарадњи у области дуалног образовања
Ружић и Чадеж о сарадњи у области дуалног образовања
Ружић: Промене које се уграђују у образовни сиситем дају могућност за развој и напредак Ружић: Промене које се уграђују у образовни сиситем дају могућност за развој и напредак
Ружић: Промене које се уграђују у образовни сиситем дају могућност за развој и напредак
Ружић: Промене које се уграђују у образовни сиситем дају могућност за развој и напредак
Награде за ученике средњих школа поводом Међународног дана борбе против насиља над женама Награде за ученике средњих школа поводом Међународног дана борбе против насиља над женама
Награде за ученике средњих школа поводом Међународног дана борбе против насиља над женама
Награде за ученике средњих школа поводом Међународног дана борбе против насиља над женама
РУЖИЋ: РЕШЕН ЈЕ ПРОБЛЕМ, ПОЗИВАЊЕ ДИРЕКТОРА ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ РУЖИЋ: РЕШЕН ЈЕ ПРОБЛЕМ, ПОЗИВАЊЕ ДИРЕКТОРА ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ
РУЖИЋ: РЕШЕН ЈЕ ПРОБЛЕМ, ПОЗИВАЊЕ ДИРЕКТОРА ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ
РУЖИЋ: РЕШЕН ЈЕ ПРОБЛЕМ, ПОЗИВАЊЕ ДИРЕКТОРА ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ
Почела кампања „Образовање је важно“ Почела кампања „Образовање је важно“
Почела кампања „Образовање је важно“
Почела кампања „Образовање је важно“
Ружић и Годфри о сарадњи  у области образовања и науке Ружић и Годфри о сарадњи у области образовања и науке
Ружић и Годфри о сарадњи у области образовања и науке
Ружић и Годфри о сарадњи у области образовања и науке
Продужено важење Посебног колективног уговора за високо образовање Продужено важење Посебног колективног уговора за високо образовање
Продужено важење Посебног колективног уговора за високо образовање
Продужено важење Посебног колективног уговора за високо образовање

НОВО НА САЈТУ:

ЈАВНИ ПОЗИВ  за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста


Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе, је на 39. седници, одржаној 15.10.2020. године, усвојила Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину, Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску 2019/2020. годину као и Контролне листе у просвети


Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину


Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу опремања ученичких задруга у Републици Србији


Листа наставника верске наставе за школску 2020/21. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница


Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/21. годину


Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021 години


ОДЛУКА о избору наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству (Република Словенија)  у школској 2020/2021. години/ датум објаве: 14.08.2020.


Стручно упутство о формирању одељења и група и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину


Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2020/2021. годину


Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 13. марта 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.