МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Почиње исплата рата стипендија за изузетно надарене ученике и студенте Почиње исплата рата стипендија за изузетно надарене ученике и студенте
Почиње исплата рата стипендија за изузетно надарене ученике и студенте
Почиње исплата рата стипендија за изузетно надарене ученике и студенте
Уважене оцене ученицима који су полагали за средње уметничке школе Уважене оцене ученицима који су полагали за средње уметничке школе
Уважене оцене ученицима који су полагали за средње уметничке школе
Уважене оцене ученицима који су полагали за средње уметничке школе
Реализоване прве обуке за спољне сараднике за заштиту од насиља Реализоване прве обуке за спољне сараднике за заштиту од насиља
Реализоване прве обуке за спољне сараднике за заштиту од насиља
Реализоване прве обуке за спољне сараднике за заштиту од насиља
Шарчевић: Улагања у образовање међу приоритетима Владе Србије Шарчевић: Улагања у образовање међу приоритетима Владе Србије
Шарчевић: Улагања у образовање међу приоритетима Владе Србије
Шарчевић: Улагања у образовање међу приоритетима Владе Србије
Шарчевић: Циљ нам је да млади стекну квалитетно образовање и имају извесност где ће да се запосле Шарчевић: Циљ нам је да млади стекну квалитетно образовање и имају извесност где ће да се запосле
Шарчевић: Циљ нам је да млади стекну квалитетно образовање и имају извесност где ће да се запосле
Шарчевић: Циљ нам је да млади стекну квалитетно образовање и имају извесност где ће да се запосле
Почиње исплата рата ученичких и студентских стипендија и кредита Почиње исплата рата ученичких и студентских стипендија и кредита
Почиње исплата рата ученичких и студентских стипендија и кредита
Почиње исплата рата ученичких и студентских стипендија и кредита
Представљена иницијатива „Студирај у Србији“ Представљена иницијатива „Студирај у Србији“
Представљена иницијатива „Студирај у Србији“
Представљена иницијатива „Студирај у Србији“
Представљање Образовно културног центра у Тршићу Представљање Образовно културног центра у Тршићу
Представљање Образовно културног центра у Тршићу
Представљање Образовно културног центра у Тршићу
У Атини одржана конференција „Демократија у акцији“ У Атини одржана конференција „Демократија у акцији“
У Атини одржана конференција „Демократија у акцији“
У Атини одржана конференција „Демократија у акцији“
Стипендије за 144 студента докторских студија Стипендије за 144 студента докторских студија
Стипендије за 144 студента докторских студија
Стипендије за 144 студента докторских студија

НОВО НА САЈТУ:

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2019/2020. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средње школе за школску 2019/2020. годину


ОДЛУКА о избору наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.