МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Висока излазност ученика на тесту из математике, није било примедби на регуларност Висока излазност ученика на тесту из математике, није било примедби на регуларност
Висока излазност ученика на тесту из математике, није било примедби на регуларност
Висока излазност ученика на тесту из математике, није било примедби на регуларност
Тест из математике протекао по утврђеној процедури, без нерегуларности Тест из математике протекао по утврђеној процедури, без нерегуларности
Тест из математике протекао по утврђеној процедури, без нерегуларности
Тест из математике протекао по утврђеној процедури, без нерегуларности
Недељковић: Неко се поиграо са судбином 70.000 деце у Србији Недељковић: Неко се поиграо са судбином 70.000 деце у Србији
Недељковић: Неко се поиграо са судбином 70.000 деце у Србији
Недељковић: Неко се поиграо са судбином 70.000 деце у Србији
Висока излазност ученика на комбинованом тесту, није било примедби на регуларност Висока излазност ученика на комбинованом тесту, није било примедби на регуларност
Висока излазност ученика на комбинованом тесту, није било примедби на регуларност
Висока излазност ученика на комбинованом тесту, није било примедби на регуларност
Одржано јавно слушање о Предлогу закона о науци и истраживањима Одржано јавно слушање о Предлогу закона о науци и истраживањима
Одржано јавно слушање о Предлогу закона о науци и истраживањима
Одржано јавно слушање о Предлогу закона о науци и истраживањима
Састанак са представницима компаније МТУ Аеро енджинс о могућностима сарадње у области школовања кадрова за ваздухопловство Састанак са представницима компаније МТУ Аеро енджинс о могућностима сарадње у области школовања кадрова за ваздухопловство
Састанак са представницима компаније МТУ Аеро енджинс о могућностима сарадње у области школовања кадрова за ваздухопловство
Састанак са представницима компаније МТУ Аеро енджинс о могућностима сарадње у области школовања кадрова за ваздухопловство
Шарчевић: Ваздухопловна академија добар пример за квалитетно дуално образовање Шарчевић: Ваздухопловна академија добар пример за квалитетно дуално образовање
Шарчевић: Ваздухопловна академија добар пример за квалитетно дуално образовање
Шарчевић: Ваздухопловна академија добар пример за квалитетно дуално образовање
Шарчевић: Комбиновани тест безбедан Шарчевић: Комбиновани тест безбедан
Шарчевић: Комбиновани тест безбедан
Шарчевић: Комбиновани тест безбедан
ЈАВНИ ПОЗИВ за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета  за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији ЈАВНИ ПОЗИВ за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији
ЈАВНИ ПОЗИВ за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији
ЈАВНИ ПОЗИВ за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији
Полагање теста из математике у оквиру завршног испита одложено за четвртак, 20. јун Полагање теста из математике у оквиру завршног испита одложено за четвртак, 20. јун
Полагање теста из математике у оквиру завршног испита одложено за четвртак, 20. јун
Полагање теста из математике у оквиру завршног испита одложено за четвртак, 20. јун

НОВО НА САЈТУ:

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2019/2020. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средње школе за школску 2019/2020. годину


ОДЛУКА о избору наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.