МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Шарчевић: У наредном периоду фокус на средњем стручном образовању Шарчевић: У наредном периоду фокус на средњем стручном образовању
Шарчевић: У наредном периоду фокус на средњем стручном образовању
Шарчевић: У наредном периоду фокус на средњем стручном образовању
Уручени грантови за 20 градова и општина у Србији за унапређење предшколског васпитања и образовања Уручени грантови за 20 градова и општина у Србији за унапређење предшколског васпитања и образовања
Уручени грантови за 20 градова и општина у Србији за унапређење предшколског васпитања и образовања
Уручени грантови за 20 градова и општина у Србији за унапређење предшколског васпитања и образовања
Усвојене измене Закона о високом образовању Усвојене измене Закона о високом образовању
Усвојене измене Закона о високом образовању
Усвојене измене Закона о високом образовању
Нема основа да школа утврђује језик остваривања образовно-васпитног рада ученика према националној припадности родитељa Нема основа да школа утврђује језик остваривања образовно-васпитног рада ученика према националној припадности родитељa
Нема основа да школа утврђује језик остваривања образовно-васпитног рада ученика према националној припадности родитељa
Нема основа да школа утврђује језик остваривања образовно-васпитног рада ученика према националној припадности родитељa
Планирано отварање тренинг центара за вештачку интелигенцију Планирано отварање тренинг центара за вештачку интелигенцију
Планирано отварање тренинг центара за вештачку интелигенцију
Планирано отварање тренинг центара за вештачку интелигенцију
Одлука о именовању директора ОШ „Свети Сава“ донета у законском року Одлука о именовању директора ОШ „Свети Сава“ донета у законском року
Одлука о именовању директора ОШ „Свети Сава“ донета у законском року
Одлука о именовању директора ОШ „Свети Сава“ донета у законском року
Нулта толеранција и укључење породице у вршњачко насиље Нулта толеранција и укључење породице у вршњачко насиље
Нулта толеранција и укључење породице у вршњачко насиље
Нулта толеранција и укључење породице у вршњачко насиље
Одржане обуке за менторе у предшколским установама  које су део СУПЕР пројекта Одржане обуке за менторе у предшколским установама које су део СУПЕР пројекта
Одржане обуке за менторе у предшколским установама које су део СУПЕР пројекта
Одржане обуке за менторе у предшколским установама које су део СУПЕР пројекта
Пред посланицима измене Закона о високом образовању Пред посланицима измене Закона о високом образовању
Пред посланицима измене Закона о високом образовању
Пред посланицима измене Закона о високом образовању
Усвојен Закон о дуалном моделу студија Усвојен Закон о дуалном моделу студија
Усвојен Закон о дуалном моделу студија
Усвојен Закон о дуалном моделу студија

НОВО НА САЈТУ:


ОДЛУКА о избору хонорарних наставника који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2019/2020. години, а на основу конкурса објављеног 21.6.2019. године на званичној интернет страници Министарства


Списак школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних учионица“ у 2019-ој години
За установе са списка биће обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и потребна опрема за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.