МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину
Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину
Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину
Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи
Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи
Институти од националног значаја за Србију потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи
Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу
Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу
Од септембра програм Међународне матуре у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу
Коначни резултати XX Јавног позива Министарства  за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија Коначни резултати XX Јавног позива Министарства за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија
Коначни резултати XX Јавног позива Министарства за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија
Коначни резултати XX Јавног позива Министарства за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија
Министар Шарчевић обишао образовне установе у Рачи и Крагујевцу Министар Шарчевић обишао образовне установе у Рачи и Крагујевцу
Министар Шарчевић обишао образовне установе у Рачи и Крагујевцу
Министар Шарчевић обишао образовне установе у Рачи и Крагујевцу
Наставак сарадње МПНТР и Британског савета на пројекту „Школа за 21. век“ Наставак сарадње МПНТР и Британског савета на пројекту „Школа за 21. век“
Наставак сарадње МПНТР и Британског савета на пројекту „Школа за 21. век“
Наставак сарадње МПНТР и Британског савета на пројекту „Школа за 21. век“
Одржана радионица о дефинисању праваца Стартегије развоја високог образовања до 2027. године Одржана радионица о дефинисању праваца Стартегије развоја високог образовања до 2027. године
Одржана радионица о дефинисању праваца Стартегије развоја високог образовања до 2027. године
Одржана радионица о дефинисању праваца Стартегије развоја високог образовања до 2027. године
Објављивање одлука о конкурсима, избору кандидата и преузимању запослених на званичној интернет страници Објављивање одлука о конкурсима, избору кандидата и преузимању запослених на званичној интернет страници
Објављивање одлука о конкурсима, избору кандидата и преузимању запослених на званичној интернет страници
Објављивање одлука о конкурсима, избору кандидата и преузимању запослених на званичној интернет страници
Потписан  Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног  уговора за запослене у предшколским установама Потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама
Потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама
Потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама
Захвалност за успешно реализовану наставу на даљину Захвалност за успешно реализовану наставу на даљину
Захвалност за успешно реализовану наставу на даљину
Захвалност за успешно реализовану наставу на даљину

НОВО НА САЈТУ:

Исходи акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији


Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за запошљавање на неодређено време на седници одржаној 21.фебруара 2020.године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 07. фебруара 2020. године

Табеларни приказ радних места за које је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставадата дала сагласност за расписивање конкурса на неодређено време на седници одржаној 31. јануара 2020. године


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.