МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

Министар

 

Шарчевић: Помоћ ЕУ за реформу образовања од посебног значаја Шарчевић: Помоћ ЕУ за реформу образовања од посебног значаја
Шарчевић: Помоћ ЕУ за реформу образовања од посебног значаја
Шарчевић: Помоћ ЕУ за реформу образовања од посебног значаја
Одобрени билатерални пројекти са Хрватском за период 2019-2020. Одобрени билатерални пројекти са Хрватском за период 2019-2020.
Одобрени билатерални пројекти са Хрватском за период 2019-2020.
Одобрени билатерални пројекти са Хрватском за период 2019-2020.
Jавни позив за именовање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије Jавни позив за именовање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије
Jавни позив за именовање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије
Jавни позив за именовање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије
Други Антикорупцијски час одржан у Новом Саду Други Антикорупцијски час одржан у Новом Саду
Други Антикорупцијски час одржан у Новом Саду
Други Антикорупцијски час одржан у Новом Саду
Шарчевић: Министарство формирало више тимова који раде на квалитету високог образовања Шарчевић: Министарство формирало више тимова који раде на квалитету високог образовања
Шарчевић: Министарство формирало више тимова који раде на квалитету високог образовања
Шарчевић: Министарство формирало више тимова који раде на квалитету високог образовања
За реконструкцију Палате САНУ шест милиона евра За реконструкцију Палате САНУ шест милиона евра
За реконструкцију Палате САНУ шест милиона евра
За реконструкцију Палате САНУ шест милиона евра
Представљен програм државне матуре Сенату Универзитета у Београду Представљен програм државне матуре Сенату Универзитета у Београду
Представљен програм државне матуре Сенату Универзитета у Београду
Представљен програм државне матуре Сенату Универзитета у Београду
Шарчевић: Изузетна сарадња са Аустријском привредном комором у области дуалног образовања Шарчевић: Изузетна сарадња са Аустријском привредном комором у области дуалног образовања
Шарчевић: Изузетна сарадња са Аустријском привредном комором у области дуалног образовања
Шарчевић: Изузетна сарадња са Аустријском привредном комором у области дуалног образовања
Потписан Споразум о признавању диплома између Србије и Мађарске Потписан Споразум о признавању диплома између Србије и Мађарске
Потписан Споразум о признавању диплома између Србије и Мађарске
Потписан Споразум о признавању диплома између Србије и Мађарске
Унапређење сарадње Србије и Бугарске у областима образовања и науке Унапређење сарадње Србије и Бугарске у областима образовања и науке
Унапређење сарадње Србије и Бугарске у областима образовања и науке
Унапређење сарадње Србије и Бугарске у областима образовања и науке

НОВО НА САЈТУ:

Jавни позив за именовање чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије

*Текст јавног позива
*Образац пријаве 1
*Образац пријаве 2


КОНКУРС за избор наставника немачког језика ради учешћа на стручном усавршавању у Гарсу на Ину, СР Немачка, у периоду од 09. – 13. јула 2019. године

Текст Конкурса
* Образац 1 и 2


КОНКУРС за избор наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству/ датум објаве: 05.04.2019.

*Тeкст конкурса


Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину


Сходно одредбама чл. 154. и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“., број 88/17) којима је прописано да приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, Министарство је поставило:

*** Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања


Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку  http://liste.mpn.gov.rs

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.