Svetski ekonomski forum (WEF) i Regionalni savet za saradnju (RCC) organizovali su 21.02.2020. prvi sastanak Akceleratora za konkurentnost i inovacije Zapadnog Balkana u glavnom gradu Albanije u Tirani.

 Akcelerator za konkurentnost i inovacije zapadnog Balkana je javno-privatna platforma za saradnju lidera koja ima za cilj da pomogne regionu da poboljša svoju konkurentnost i osigura dugoročniji rast. Namera je da se identifikuju i ubrzaju odabrane inicijative koje mogu doprineti povećanju širenja inovativnih tehnologija i novih poslovnih modela i usmeriti ekosisteme inovacija prema održivijim tehnološko-ekonomskim platformama. Akcelerator za zapadni Balkan je deo globalne mreže sličnih inicijativa koja olakšava razmenu uvida i iskustava, a u okviru globalne inicijative Svetskog ekonomskog foruma (WEF). Pokrenut je u partnerstvu sa Regionalnim savetom za saradnju (RCC). Ideja je inicirana u Davosu 2018. a premijeri regiona su 2019. u Davosu izrazili nameru da se jedan akcelerator pokrene i u našem regionu.

 Na sastanku je osnovana Liderska grupa ove inicijative čiji je član postao ministar Mladen Šarčević. Liderska grupa je razmatrala i dogovarala prioritete u okviru kojih će se raditi naredne godine, kao i aktivnosti u skladu sa Akcionim planom.  Delegaciju Republike Srbije su uz ministra Šarčevića činili državni sekretar Vladimir Popović i pomoćnik ministra Viktor Nedović.