Na Antikorupcijskom času u Poljoprivredno-hemijskoj školi u Obrenovcu 17. decembra oko 200 maturanata iz srednjih škola iz Obrenovca i Beograda razgovaralo je
sa tužiocima, policajcima i sudijama koji se svakodnevno bore protiv korupcije, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija.

Ovaj, četvrti po redu, edukativni čas organizovan je u okviru aktivnosti projekta Prevencija i borba protiv korupcije koji finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije i Republičkim javnim tužilaštvom i deo je kampanje za podizanje javne svesti o važnosti prevencije i borbe protiv korupcije.

Cilj kampanje je da javnost bolje razume temu korupcije kao i sistem i mehanizme za borbu i prevenciju korupcije. Poseban značaj dat je edukaciji i informisanju mladih ljudi.

Antikorupcijski časovi  predhodno su održani i u Kraljevu, Novom Sadu i Nišu.