U cilju preduzimanja konkretnih mera i aktivnosti stručnih radnih grupa Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima, obrazovanog Odlukom Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 81 od 26.oktobra 2018. godine), a koje se odnose na unapređivanje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, u sredu, 17. aprila 2019. godine u 18 časova u prostorijama Prve beogradske gimnazije, održana je tribina „Bezbednost dece i mladih u saobraćaju“.

Učesnici Tribine bili su članovi Stručne radne grupe za unapređenje bezbednosti dece i saobraćaju, Radne grupe za unapređivanje bezbednosti dece u saobraćaju, predstavnici lokalnih vlasti, Stalne konferencije gradova i opština, direktori srednjih škola na teritoriji GO Stari grad i predstavnici saveta roditelja srednjih škola na teritoriji GO Stari grad – članovi Opštinskog saveta roditelja.

Prisutnima su o Strategiji bezbednosti na putevima Republike Srbije i akcionom planu za njeno sprovođenje, merama i aktivnostima u oblasti bezbednosti dece i mladih u saobraćaju i bezbednosti mladih vozača u saobraćaju govorili Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i predsednica Stručne radne grupe za unapređenje bezbednosti dece i saobraćaju, Vladimir Vida i Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije Ministrastva unutrašnjih poslova i Ljiljana Simović i Jasna Radojičić iz Odseka za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.

Ovo je prva u nizu tribina namenjena roditeljima i školama, koje  će se u naredna tri meseca, realizovati na teritoriji Republike Srbije, u okviru promocije bezbednog učešća dece i mladih u saobraćaju.