Bilateralna saradnja sa Belorusijom

Na osnovu Sporazuma izimeđu Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o naučnoj i tehničkoj saradnji, potpisanog 6. marta 1996. godine, a na osnovu Protokola sa Ocmog zasedanja Zajedničke komisije za naučnotehničku saradnju koje je održano od 19-20. decembra 2018.god. u Minsku, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje:

KONKURS za sufinansiranje naučno-tehničke saradnje između Republike Srbije i Republike Belorusije za period 2020 – 2021. godine

 


Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Belorusije, u Minsku je u periodu od 19.-20. decembra 2017. godine održano Osmo zasedanje Mešovite srpsko-beloruske komisije za naučno-tehničku saradnju.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio  je V.D. pomoćnik ministra dr Saša Stojanović, a belorusku delegaciju, Sergreu Šćerbakov, prvi zamenik predsednika Državnog komiteta  za nauku i tehnologiju Republike Belorusije.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Osmog zasedanja Mešovite srpsko-beloruske komisije.

Mešovita komisija je konstatovala da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata između Republike Srbije i Republike Belorusije za 2018/2019. godinu prijaviljeno 18 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju izabrano 10 projekata u trajanju od dve godine, počev od 1. januara 2018. Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti,  neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.