Bilateralna saradnja sa Belorusijom

Objavljeni rezultati K O N K U R S A za sufinansiranje bilateralnih projekata između Republike Srbije i Republike Belorusije za period 2020-21


Na osnovu Sporazuma izimeđu Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o naučnoj i tehničkoj saradnji, potpisanog 6. marta 1996. godine, a na osnovu Protokola sa Ocmog zasedanja Zajedničke komisije za naučnotehničku saradnju koje je održano od 19-20. decembra 2018.god. u Minsku, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje:

 

KONKURS za sufinansiranje naučno-tehničke saradnje između Republike Srbije i Republike Belorusije za period 2020 – 2021. godine

 

 

 


 

Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Belorusije, u Minsku je u periodu od 19.-20. decembra 2017. godine održano Osmo zasedanje Mešovite srpsko-beloruske komisije za naučno-tehničku saradnju.

 

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio  je V.D. pomoćnik ministra dr Saša Stojanović, a belorusku delegaciju, Sergreu Šćerbakov, prvi zamenik predsednika Državnog komiteta  za nauku i tehnologiju Republike Belorusije.

 

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Osmog zasedanja Mešovite srpsko-beloruske komisije.

 

Mešovita komisija je konstatovala da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata između Republike Srbije i Republike Belorusije za 2018/2019. godinu prijaviljeno 18 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

 

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju izabrano 10 projekata u trajanju od dve godine, počev od 1. januara 2018. Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti,  neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

 

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.