Naučno-tehnološka saradnja sa Crnom Gorom odvija se na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke Crne Gore  u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017. godina, potpisanog 17. septembra 2015. godine.

Konkurs za projektni period  01. januar 2019. – 31. decembar 2020. godine

 Za detaljne informacije možete se obratiti:
Milica Golubović Tasevska
Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja
Tel: + 381 11 36 16 589
Faks: + 381 11 36 16 589
e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs