Kategorizacija časopisa

  • Nov Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisaPravilnik je objavljen u „Službenom glasniku“  broj broj 159/20 od 30. decembra 2020. godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja


  • Obaveštenje o bibliometrijskoj analizi naučnih časopisa

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je realizaciju programske aktivnosti – Izrada, održavanje i publikovanje bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji poverilo Matematičkom institutu SANU u 2016. godini. Pozivaju se uredništva da u svom interesu dostavljaju sveske (u elektronskoj i štampanoj formi) u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije kako bi se omogućila izrada bibliometrijskog izveštaja.

  • Bibliometrijska analiza domaćih časopisa koju je izradio CEON mogu pogledati korisnici akademske mreže na adresi: http://scindeks-bic.ceon.rs
  • Bibliometrijski izveštaj domaćih naučnih časopisa koju je izradio Matematički institut SANU mogu pogledati korisnici akademske mreže na adresi: http://bibliometrija.mi.sanu.ac.rs

Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.