Kategorizacija časopisa

  • Obaveštenje o bibliometrijskoj analizi naučnih časopisa:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je realizaciju programske aktivnosti – Izrada, održavanje i publikovanje bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji poverilo Matematičkom institutu SANU u 2016. godini. Pozivaju se uredništva da u svom interesu dostavljaju sveske (u elektronskoj i štampanoj formi) u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke
Srbije kako bi se omogućila izrada bibliometrijskog izveštaja.

 

  • Bibliometrijska analiza domaćih časopisa koju je izradio CEON mogu pogledati korisnici akademske mreže na adresi: http://scindeks-bic.ceon.rs

Akt o uređivanju naučnih časopisa

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.