Odobreni bilateralni projekti sa Hrvatskom za period 2019-2020.

Odobreni bilateralni projekti sa Hrvatskom za period 2019-2020.

Mešovita komisija za naučnu i tehnološku saradnju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva znanosti i obrazovanja Hrvatske usvojila je listu od 42 projekta za finansiranje u dvogodišnjem periodu, koje počinje 1. maja 2019. godine.Lista je...