Zasedanja mešovitih komisija

Zasedanja mešovitih komisija

Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije potpisanog 31. maja 2002. godine održana su četiri zasedanja Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije...
Stipendije za postdoktorante

Stipendije za postdoktorante

Konačni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2020. godini Na XVI Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2020. godini, koji je...
Arhiva, Belorusija

Arhiva, Belorusija

Na osnovu Sporazuma izimeđu Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o naučnoj i tehničkoj saradnji, potpisanog 6. marta 1996. godine, a na osnovu Protokola sa Cedmog zasedanja Zajedničke komisije za naučno-tehničku saradnju koje je održano od...
Zapisnici sa sednica Komisije za sticanje naučnih zvanja

Zapisnici sa sednica Komisije za sticanje naučnih zvanja

Zapisnik 17. i 18.12. 2014. Zapisnik 28. 01. 2015. Zapisnik 25.i.26.02. 2015. Zapisnik 25.i 26.03 2015. Zapisnik 29.04.2015. Zapisnik 20.05.2015. Zapisnik 24.06.2015. Zapisnik 30.09.2015. Zapisnik 28. i 29.10.2015. Zapisnik 25.11.2015. Zapisnik 23. 12. 2015. Zapisnik...