Austrija

Austrija

» Obaveštenja « Održano prvo zasedanje srpsko-austrijske Mešovite Komisije – 17. decembar 2015. – Pročitajte vest Preuzmite Tekst Radnog programa za 2015-2017. Lista odobrenih projekata Saglasno članu 2.,3. i 4. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i...
Austrija

Slobodna radna mesta u muzičkim školama

Stanje na dan 07.09.2015.god. ŠU Beograd – na dan 2.10.2015 ŠU Valjevo ŠU Zaječar ŠU Zrenjanin ŠU Jagodina ŠU Kosovska Mitrovica ŠU Kragujevac ŠU Kraljevo ŠU Kruševac ŠU Leskovac ŠU Novi Pazar ŠU Novi Sad ŠU Niš ŠU Požarevac ŠU Ranilug ŠU Sombor – na dan 12....
Kategorizacija naučnih časopisa 2010.

Kategorizacija naučnih časopisa 2010.

Fizika Hemija Matematika i mehanika Biologija Geonauke i astronomija Medicina Elektronika i telekomunikacije Mašinstvo Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo Energetika i rudarstvo Materijali i hemijske tehnologije Energetska efikasnost Industrijski softver i...
Austrija

Kategorizacija naučnih časopisa 2011

  Saglasno članu 27. stav 1. tačka 4) i članu 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), Ministarstvo prosvete i nauke usvojilo je konačnu listu domaćih naučnih časopisa za 2011....
FP7

FP7

SEDMI OKVIRNI PROGRAM – 7OP Sedmi okvirni program Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti Seventh Framework Programme – FP7 Lisabonska strategija Evropske unije ima za cilj da EU bude „najdinamičnija, svetski konkurentna, ekonomija...
Eureka

Eureka

EUREKA PROGRAM Eureka je evropski orijentisana mreža za istraživanje i razvoj, čiji su ciljevi: povećanje produktivnosti i konkurentnosti evropske industrije i ekonomije na svetskom tržištu, saradnja industrije, malih i srednjih preduzeća, inovacionih organizacija,...