Аустрија

Аустрија

» Обавештења « Одржано прво заседање српско-аустријске Мешовите Комисије – 17. децембар 2015. – Прочитајте вест Преузмите Текст Радног програма за 2015-2017. Листа одобрених пројеката Сагласно члану 2.,3. и 4. Споразума између Владе Републике Србије и...
Аустрија

Слободна радна места у музичким школама

Стање на дан 07.09.2015.год. ШУ Београд – на дан 2.10.2015 ШУ Ваљево ШУ Зајечар ШУ Зрењанин ШУ Јагодина ШУ Косовска Митровица ШУ Крагујевац ШУ Краљево ШУ Крушевац ШУ Лесковац ШУ Нови Пазар ШУ Нови Сад ШУ Ниш ШУ Пожаревац ШУ Ранилуг ШУ Сомбор – на дан 12....
Категоризација научних часописа 2010.

Категоризација научних часописа 2010.

Физика Хемија Математика и механика Биологија Геонауке и астрономија Медицина Електроника и телекомуникације Машинство Саобраћај, урбанизам и грађевинарство Енергетика и рударство Материјали и хемијске технологије Енергетска ефикасност Индустријски софтвер и...
Аустрија

Категоризација научних часописа 2011

  Сагласно члану 27. став 1. тачка 4) и члану 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), Министарство просвете и науке усвојило је коначну листу домаћих научних часописа за 2011....
FP7

FP7

СЕДМИ ОКВИРНИ ПРОГРАМ – 7ОП Седми оквирни програм Европске заједнице за истраживање, технолошки развој и огледне активности Seventh Framework Programme – FP7 Лисабонска стратегија Европске уније има за циљ да ЕУ буде „најдинамичнија, светски конкурентна, економија...
Еурека

Еурека

ЕУРЕКА ПРОГРАМ Еурека је европски оријентисана мрежа за истраживање и развој, чији су циљеви: повећање продуктивности и конкурентности европске индустрије и економије на светском тржишту, сарадња индустрије, малих и средњих предузећа, иновационих организација,...