COST

COST

EVROPSKI PROGRAM ZA SARADNjU U DOMENU NAUČNIH I TEHNOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA – COST European co-operation in the field of scientific and technical research – COST COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu nauke i tehnologije, koji omogućava da se...
NATO SPS

NATO SPS

NATO Science for Peace and Security (SPS) – Program Nauka za mir i bezbednost Science for Peace and Security (SPS) – Program Nauka za mir i bezbednost osnovan je 2006. godine, sa namerom da pruži doprinos bezbednosti, stabilnosti i solidarnosti među...
JRC

JRC

Objedinjeni istraživački centar – OIC Objedinjeni istraživački centar (Joint Research Centre-JRC), je generalni direktorat Evropske komisije i za njega je nadležan evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navracsics. Misija OIC je da obezbedi...
Savet Evrope – materijali

Savet Evrope – materijali

Strateški dokumenti:Primeri primene demokratskih kompetencija – Kako do demokratske kulture u škola HF 33 – Smernice za obrazovanje o nacionalnim manjinama HF 27CivicEeducation RECOMMENDATIONS TO EDUCATION  POLICY MAKERS  eng Policy RoadmapHF 27 Preporuke Saveta Evrope...
Verifikacija predškolskih ustanova i osnovnih škola

Verifikacija predškolskih ustanova i osnovnih škola

Šta se podrazumava pod verifikacijom ustanova? Verifikacija ustanova je proces koji je u vezi sa mnogim procesima, pravne i stručne prirode. Doslovno to je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog...
Stipendije za mlade istraživače – učenike

Stipendije za mlade istraživače – učenike

Uplata stipendije za decembar 2019. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 16. januara 2020. godine, u iznosu od  30.000 dinara. Uplata stipendije za novembar 2019. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 10. decembra 2019. godine, u iznosu...