Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti ostvaruje punu normu u radu sa 35 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti ostvaruje punu normu u radu sa 35 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja aktivno radi na obezbeđivanju ravnopravnog pristupa obrazovanju za sve. Posebnu pažnju Ministarstvo poklanja društveno osetljivim grupama u procesu obrazovanja i vaspitanja, pri čemu je obrazovanje učenika romske...
Napori Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se obezbedi što veći broj udžbenika po reformisanim programima nastave na jezicima manjina

Napori Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se obezbedi što veći broj udžbenika po reformisanim programima nastave na jezicima manjina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ulaže dodatne napore da se obezbedi što veći broj udžbenika po reformisanim programima nastave i učenja jer udžbenici na jezicima nacionalnih manjina doprinose većem kvalitetu i dostupnosti obrazovanja na maternjem jeziku....