Представљен УНЕСKО Извештај о глобалном праћењу образовања за 2020. годину о инклузији и образовању

Представљен УНЕСKО Извештај о глобалном праћењу образовања за 2020. годину о инклузији и образовању

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва припремило прилог о стању инклузивног образовања у Републици Србији за Извештај о глобалном праћењу образовања (ГЕМ) за 2020. годину о инклузији и...
Подршка континуираном образовању деце избеглица и миграната у Србији

Подршка континуираном образовању деце избеглица и миграната у Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, осим формачног образовања пружа подршку и у процесу неформалног образовања ученика миграната. Курсеве енглеског језика успешно је завршио 51 ученик из популације миграната и тражилаца азила у Републици Србији, којима...
Информације о заштити од вируса Ковид 19 и на језицима мањина

Информације о заштити од вируса Ковид 19 и на језицима мањина

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља примену принципа једнакости и доступности образовања и у време епидемије вируса Ковид 19. Будући да су сви ученици добили могућност да на српском језику сазнају потребне информације о заштити од вируса, како...
Захвалнице за саветнице које су на СОС линији пружале психосцијалну подршку запосленима у образовању, родитељима и ученицима

Захвалнице за саветнице које су на СОС линији пружале психосцијалну подршку запосленима у образовању, родитељима и ученицима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило је захвалнице саветницама на телефонској СОС линији које су током ванредног стања у време пандемије вируса Ковид 19 пружале психосцијалну подршку запосленима у образовању, родитељима и ученицима. Том...
Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, ступиле су на снагу 8. августа 2020. године. У циљу унапређивања интерсекторске сарадње у заштити од свих облика насиља која обухватају децу и ученике Радна...
Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању

Министарство просвете, науке и технолошког развоја активно ради на обезбеђивању равноправног приступа образовању за све. Посебну пажњу Министарство поклања друштвено осетљивим групама у процесу образовања и васпитања, при чему је образовање ученика ромске...