Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje i da se prvo obrate ustanovi

Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje i da se prvo obrate ustanovi

Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje. To podrazumeva da se prvo obrate ustanovi – odeljenskom starešini ili timu za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i/ili direktoru škole u zavisnosti od konkretne...
Srbija potvrdila Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma

Srbija potvrdila Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma

Predstavnici Republike Srbije potvrdili su Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU, na Šestom samitu zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u poljskom gradu Poznanju.Proces integracije Roma bio je jedna od tema...