Održana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“

Održana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“

Od 22. do 25. novembra na Zlatiboru je realizovana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“, koji Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i 20 škola.Radionice realizuju Savet Evrope...
Dogovoreni su koraci za povećanje uključenosti dece sa smetnjama u razvoju, koja žive u ustanovama za smeštaj, u obrazovanje

Dogovoreni su koraci za povećanje uključenosti dece sa smetnjama u razvoju, koja žive u ustanovama za smeštaj, u obrazovanje

Na sastanku održanom 19.09.2018. u osnovnoj i srednjoj školi „Žarko Zrenjanin“ Subotici, okupili su se predstavnici institucija socijalne zaštite i obrazovanja sa republičkog, pokrajinskog i gradskog nivoa. Cilj sastanka bio je osmišljavanje aktivnosti za veće uključivanje...
Završena obuka savetnica koje će na SOS liniji pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja

Završena obuka savetnica koje će na SOS liniji pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja

Obuka nove grupe savetnica koje će volonterskim radom na SOS telefonskoj liniji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja završena je u utorak, 3. jula 2018. godine. SOS linija Ministarstva prosvete 0800 200...