Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje i da se prvo obrate ustanovi

Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje i da se prvo obrate ustanovi

Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje. To podrazumeva da se prvo obrate ustanovi – odeljenskom starešini ili timu za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i/ili direktoru škole u zavisnosti od konkretne...
Završena obuka savetnica koje će na SOS liniji pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja

Završena obuka savetnica koje će na SOS liniji pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja

Obuka nove grupe savetnica koje će volonterskim radom na SOS telefonskoj liniji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja završena je u utorak, 3. jula 2018. godine. SOS linija Ministarstva prosvete 0800 200...