Počelo sa radom međuministarsko operativno radno telo  za zaštitu od  vršnjačkog nasilja

Počelo sa radom međuministarsko operativno radno telo za zaštitu od vršnjačkog nasilja

 Danas je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan prvi sastanak operativne radne grupe za zaštitu od  vršnjačkog nasilja, koja je oformljena na osnovu sporazuma resornih Ministarstava, a na predlog  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja....