IZVEŠTAJ o aktivnostima u obrazovno – vaspitnom sistemu  u vezi sa zaštitom dece i mladih od trgovine ljudima

IZVEŠTAJ o aktivnostima u obrazovno – vaspitnom sistemu u vezi sa zaštitom dece i mladih od trgovine ljudima

Obrazovno-vaspitni sistem je prepoznao svoju ulogu, značaj i potencijal za rad na  prevenciji i podizanju svesti o važnosti različitih aktivnosti koje pomažu podizanje svesti o trgovini ljudima i mogućnostima za zaštitu dece i mladih od trgovine ljudima. Za ovaj važan...
Počelo sa radom međuministarsko operativno radno telo  za zaštitu od  vršnjačkog nasilja

Počelo sa radom međuministarsko operativno radno telo za zaštitu od vršnjačkog nasilja

 Danas je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan prvi sastanak operativne radne grupe za zaštitu od  vršnjačkog nasilja, koja je oformljena na osnovu sporazuma resornih Ministarstava, a na predlog  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja....