Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizuje COST info dan, 23. marta 2018. godine. u Beogradu.

COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) je međuvladin okvir za koordinaciju evropske saradnje srodnih naučnih i tehničkih istraživanja koja se finansiraju na nacionalnom nivou.

Očekujemo prisustvo najviših predstavnika COST-a, COST asocijacije u Briselu kao i predstavnike zemalja u okruženju.

Pozivamo predstavnike naučnoistraživačke javnosti da prisustvuju ovoj konferenciji i aktivno učestvuju u njenom radu.

Zbog ograničenog broja mesta u sali registracija učesnika je obavezna. Molimo Vas da popunjene registracione formulare pošaljete na e-mail adresu costinfodan2018@ipb.ac.rs najkasnije do 20. marta 2018. godine.

Agenda COST info dana