Izaberite stranicu

ЕВРОПСКИ ПРОГРАМ ЗА САРАДЊУ У ДОМЕНУ НАУЧНИХ И ТЕХНОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – COST

Еuropean co-operation in the field of scientific and technical research – COST

COST је међувладин оквир за европску сарадњу у домену научних и технолошких истраживања, који омогућава да се истраживања, која се финансирају на националном нивоу, а у чијој реализацији учествује најмање пет институција из земаља чланица, координирају на европском нивоу. Приступање научно-истраживачком пројекту овог програма – COST Акцији – се остварује потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding – MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица. Дужина трајања акције је четири године, а сарадњу координира Управни одбор (Management Committee – MC), који чине представници свих потписница Меморандума. Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову акцију учешћем на Отвореном позиву (Open Call COST) који се расписују два пута годишње. У том случају неопходно је да поменута институција обезбеди подршку још најмање 4 земље, како би се предлог акције уопште могао и разматрати. Што се тиче реализације COST акција, оне се могу поделити на оне које су у току, започете и завршене акције. Сходно правилима свака земља се може укључити у акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације, на крају треће или четврте године. Уколико је акција још увек у првој години своје реализације, приступање је наједноставније, а уколико је већ ушла у своју другу годину реализације, неопходна је сагласност MC акције (http://www.cost.eu/participate/join_action и COST Vademecum). Акције се не финансирају из буџета COST већ из националних извора. То подразумава да се већ ради на пројектима у земљи који су по свом садржају слични COST акцији.

Додатне информације о COST-у можете видети на web site COST homepage (http://www.cost.eu/about_cost/)

Уколико утврдите да постоји одговарајућа COST акција у коју бисте могли да се укључите и ако се након неформалних консултација са руководиоцем акције уверите да ћете бити прихваћени, потребно је да се обратите Националном координатору Републике Србије у COST програму:

Национални COST координатор
Др Братислав Маринковић
Институт за физику
Универзитет у Београду
Прегревица 118, 11080 Београд
Тел: +381 11 316-0882
Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Правилник-упутство

Представник Републике Србије у Научном комитету COST програма:
Проф. др Јованка Левић
Институт за прехрамбене технологије
Булевар цара Лазара 1
21000 Нови Сад
Република Србија
Е-пошта: jovanka.levic@fins.uns.ac.rs
Тел: +381 21 4853 792
Моб: +381 62 520 211

Члан Комитета високих представника COST програма
Жељка Дукић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Немањина 22-26
11000 Београд
Р. Србија
тел: +381 11 3616 529
Е-пошта: zeljka.dukic@mpn.gov.rs 

COST позив за предлагање нових акција

Отворен је нови позив за предлагање COST акција. Позивамо све заинтересоване истраживаче да допринесу научном, економском, културном и друштвеном развоју Европе. Рок за пријављивање прелиминарних предлога COST Акција је 9. фебруар 2016. године.

Посебно су добродошле идеје младих истраживачких група.

Детаљније информације о отвореном позиву: http://www.cost.eu/participate/open_call

На састанку Комитета високих представника COST програма, који је одржан у октобру 2015. године у Бриселу, одобрено је за финансирање 40 нових COST Акција у позиву за пријављивање предлога који је завршен 24. марта 2015.

Списак нових COST Акција одобрених за финансирање

Уколико утврдите да постоји одговарајућа COST акција у коју бисте могли да се укључите и ако се након неформалних консултација са руководиоцем акције уверите да ћете бити прихваћени, потребно је да се обратите представнику Републике Србије у COST програму:

Др Братислав Маринковић

Национални COST координатор

Институт за физику

Универзитет у Београду

Прегревица 118, 11080 Београд

Тел: +381 11 316-0882

Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Додатне информације о COST-у можете видети на web site-у http://www.cost.eu/about_cost

 

 

Архива:

COST инфо дан, Београд, 25. март 2015

Дана 25. марта 2015. године, у Ректорату Универзитета у Београду је под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије организован COST инфо-дан уз присуство око 150 учесника из наше земље. Скуп су отворили ректор Универзитета у Београду, проф. др Владимир Бумбаширевић, државни секретар у Министарству, др Александар Белић и помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству, проф. др Виктор Недовић.

Предавања су оджали: Dr. Ángeles Rodriguez-Peña, председница COST програма, Katalin Alfoldi, саветница за екселентност и инклузију COST програма. Оцену уцешћа истраживача из Србије представио је национални COST координатор, проф. др Горан Ђорђевић а искуство у COST програму др Братислав Маринковић, научни саветник са Института за физику у Београду.

COST (European Cooperation in Science and Technology ) је основан 1971. године (СФРЈ је била једна од оснивача). СР Југославија је постала пуноправни члан COST -а јуна 2001. године. COST је међувладин програм за координацију европске сарадње сродних научних и технолошких истраживања, која се финансирају на националном нивоу, а у чијој реализацији учествује најмање пет институција из земаља чланица.

Приступање COST пројекту/акцији се остварује кроз процедуру која резултира потписивањем Меморандума о разумевању на нивоу држава. Дужина трајања акције је четири године, а сарадњу координира Управни одбор, који чине представници свих потписница Меморандума. Свака земља се може укључити у Акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације. COST не финасира директно истраживања већ је буџет COST програма усмерен на трошкове подршке сарадње различитих институција у једној COST акцији, као што су трошкови организације радионица, летњих школа, радних посета, кратких посета итд.

Интерес присутних учесника скупа је био велик и дискусија плодоносна. Како Србија располаже значајним истраживачким потенцијалом способним да покрене нове пројекте, закључци скупа су јасно показали да су реална очекивања да ће се таква сарадња интензивирати и број акција у којима Србија учествује или их координира повећати.Тренутно Република Србија учествује у 245 COST Акција које су у току и које се реализују у оквиру 9 COST домена.

Све презентације можете преузети овде:

pdfWhat is COST and how does it work – Dr. Ángeles Rodriguez-Peña, President of the COST Association
pdfEvaluation of the national participation in COSTProf. Dr. Goran Đorđević, NCC Serbia

pdfOpen Call and assessment procedures in COSTKatalin Alfoldi, Policy officer for Excellence and Inclusiveness
pdfEvaluation of the national participation in COST Prof. Dr. Goran Đorđević, NCC Serbia

pdfEvaluation of the national participation in COST Prof. Dr. Goran Đorđević, NCC Serbia
pdfCOST Experience in SerbiaDr. Bratislav Marinković, Institute of Physics, Serbia

pdfCOST Experience in SerbiaDr. Bratislav Marinković, Institute of Physics, Serbia
Dr. Bratislav Marinković, Institute of Physics, Serbia

COST позив за предлагање нових акција

Отворен је нови позив за предлагање COST Акција. Позивамо све заинтересоване истраживаче да допринесу научном, економском, културном и друштвеном развоју Европе. Рок за пријављивање прелиминарних предлога COST Акција је 24. 3. 2015. године
Посебно су добродошле идеје младих истраживачких група.

Детаљније информације о отвореном позиву:
http://www.cost.eu/participate/open_call/

 

COST позив за предлагање нових акција

Отворен је нови позив за предлагање COST акција. Позивамо све заинтересоване истраживаче да допринесу научном, економском, културном и друштвеном развоју Европе. Рок за пријављивање прелиминарних предлога COST Акција је 28. март 2014. године.

Посебно су добродошле идеје младих истраживачких група.

Детаљније информације о отвореном позиву: http://www.cost.eu/participate/open_call Уколико утврдите да постоји одговарајућа COST акција (http://www.cost.eu/domains_actions) у коју бисте могли да се укључите и ако се након неформалних консултација са руководиоцем акције уверите да ћете бити прихваћени, потребно је да се обратите представницима Републике Србије у COST програму http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-saradnja/naucna-saradnja/526-l-cost-l

 

COST позив за предлагање нових акција

Отворен је нови позив за предлагање COST Акција. Позивамо све заинтересоване истраживаче да допринесу научном, економском, културном и друштвеном развоју Европе. Рок за пријављивање прелиминарних предлога COST Акција је 28. 9. 2012. године. 
Посебно су добродошле идеје младих истраживачких група.

Детаљније информације о отвореном позиву:
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
Списак COST Акција које су одобрене у претходном позиву можете погледати овде.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page