Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vladimir Popović ocenio je da se Dan nauke ove godine obeležava u veoma specifičnim epidemiološkim uslovima, ali da se tokom pandemije još jednom pokazao kapacitet naučne zajednice Srbije i njena spremnost da odgovori aktuelnim društvenim izazovima.

Najvažnije aktivnosti naših istraživača su: ispitivanje seropozitivnosti i proizvodnja sopstvenih ELISA testova; epidemiološka studija; formiranje biobanke genetičkih uzoraka; razvoj i proizvodnja domaćih sintetičkih proteina gena i brojne druge studije i projekti.

Popović je naveo i da je naučna zajednica imala ključnu ulogu u podizanju kapaciteta Republike Srbije kada je reč o testiranju na korona virus, sa učešćem više od 120 istraživača, bez kojih ovako veliki broj testova ne bi mogao biti urađen. 

Mnogi istraživači i Dan nauke provode radeći na prethodno pomenutim poslovima, u korist svih naših građana.

Ministarstvo je, uz podršku kompletne naučne zajednice, uglavnom u poslednje dve godine, realizovalo nekoliko ključnih institucionalnih, administrativnih i finansijskih preduslova za osnaživanje naučnog i inovacionog sektora Republike Srbije. Zajedno ćemo i nastaviti da transformišemo sistem, koji će istovremeno obezbediti komponentu kompetitivnosti, uz finansijsku sigurnost istraživača i samih istraživanja“, rekao je Popović.

Fond za nauku će danas na Dan nauke objaviti konačne rezultate evaluacije Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije, čiji je budžet 2,4 miliona evra.

To je najbolji način da obeležimo Dan nauke, finansiranjem 12 novih projekata. Pred nama je mnogo izazova i napornog rada. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čestita svim istraživačima sa svih naših univerziteta, fakulteta i instituta Dan nauke, uz konstataciju da imamo čime da se ponosimo kada je nauka u pitanju, naglasio je državni sekretar Popović.