Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja (www.jinr.ru) je međunarodna naučna organizacija koju čini 18 zemalja sa statusom članice i šest zemalja sa statusom pridružene članice. Osnovan je 1956. godine i nalazi se u Dubni, Moskovska oblast, Rusija. Republika Srbija je pridružena članica Objedinjenog instituta, i to od aprila 2007. godine.

Dana 5. i 6. marta 2020. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, održaće se skup Dani Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja u Srbiji, koji je posvećen sadašnjim u budućim programima Objedinjenog instituta i učešću Srbije u njihovoj realizaciji. U prilogu je dat program skupa.

Zainteresovani predstavnici naučnoistraživačkih organizacija svoje učešće mogu  prijaviti popunjavanjem on-line formulara na sledećem linku:

https://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/843794?lang=en  do 4. marta 2020. godine.