Grupa za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju organizovala je fokus grupu na temu „Deca iz osetljivih grupa u predškolskoj ustanovi – uključenost, dobrobit i napredovanje”.
Fokus grupa je planirana u sklopu realizacije istraživanja „Inkluzivnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji – stanje, prepreke, potrebe, dobre prakse i pravci razvoja”. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji“, koji realizuju UNICEF, Centar za interaktivnu pedagogiju, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predškolske ustanove i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Jedan od produkata istraživanja su i studije slučaja o pojedinačnoj deci uzrasta od 3 do 5.5 godina koja imaju potrebu za dodatnom podrškom, a koja su uključena u predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
Cilj organizovanja fokus grupe je da se kroz analizu studija slučaja sagleda kvalitet inkluzivnog obrazovanja na nivou vaspitnih grupa koju deca obuhvaćena istraživanjem pohađaju. Pored analize identifikovane su i kvalitetne prakse uključivanja i podrške razvoju i napredovanju dece.
Produkti fokus grupe biće sastavni deo priručnika koji je u planu da se izradi u saradnji sa UNICEF-om radi podizanja kvaliteta rada predškolskih ustanova i kvaliteta vaspitanja i obrazovanja sve dece.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann