Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta, obrazovanja i vaspitanja učestvuje danas u Savetu Evrope u Strazburu na sastanku donosioca odluka sistema obrazovanja u Republici Srbiji i tima za  koordinaciju projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“ (HF 27) .

Učesnici sastanka razmenili su informacije o dostignućima tog projekta, rezultatima na školskom nivou i efektima na sistemskom nivou.

Programski menadžer u Savetu Evrope Vesna Atanasova predstavila je sa svojim timom sledeće korake koji proizilaze iz strateških preporuka koje su dobijene od konsultanta.

Projekat „Podsticanje demokratske kulture u školama“ jedan je od  važnih projekata koji ne menjaju samo školsku praksu, već predstavljaju deo promena obrazovnih politika na sistemskom nivou.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predvodi državni sekretar Anamarija Viček.