Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije, potpisanog 31. maja 2002. godine u Beogradu je 10. marta 2020. godine održano Deseto zasedanje Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije.

Mešovita komisija je utvrdila da je na konkurs za izbor predloga naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za 2020. i 2021. godinu prijavljeno 176 predloga projekta koju su zadovoljili uslove konkursa. Nakon razmatranja pristiglih predloga projekata, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima konkursa, odobreno je za finansiranje 50 projekata. U 25 odobrenih projekata planirane su duže posete u Sloveniji koje uključuju mlade srpske istraživače gde slovenačka strana obezbeđuje dodatna sredstva za troškova smeštaja i prevoza. Protokol sa  Desetog zasedanja Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije možete da pogledate ovde.

Delegacije su, takođe razmenile informacije o naučno-istraživačkim politikama, programima, nacionalnim i međunarodnim prioritetima u oblasti nauke, istraživanja i inovacija u obe zemlje..

Srpskom stranom Mešovite komisije iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je predsedavao prof. dr Viktor Nedović, v.d. pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, a članovi su bili dr Marina Soković, v.d. pomoćnik ministra za nauku, mr Svetlana Bogdanović, samostalni savetnik i Nada Milošević, savetnik. Slovenačkom stranom Mešovite komisije iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i sport Republike Slovenije je predsedavala Tina Vuga, šef Službe za međunarodnu saradnju i evropske poslove, a članovi su bili Dr Meta Dobnikar, šef Sektora za nauku, Slavi Krušič i iz Javne agencije za istraživačku delatnost Republike Slovenije Mojca Boc, šef Sektora za istraživačku infrastrukturu na međunarodnom nivou.