Prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je danas sa prof. dr Goranom Milašinovićem, predsednikom Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom o dosadašnjoj saradnji i budućim aktivnostima u oblasti obrazovanja i nauke.

Na sastanku ministar Ružić je istakao da Ministarstvo ima odličnu saradnju sa ovom organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, kulturu i nauku i naveo da u saradnji sa Uneskom Ministarstvo sprovodi različite programe i projekte koji popularizuju obrazovanje i nauku.

Kao jedan od primera, ministar je naveo i program Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“. Na osnovu ovog programa i   partnerstva Ministarstva, Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom i kompanije Loreal Balkan stipendije se dodeljuju mladim naučnicama iz Srbije koje se bave naučnim istraživanjima.

On je istakao da je na inicijativu Ministarstva pripremljen i Nacrt Sporazuma za obnavljanje saradnje između Uneska i Vlade Republike Srbije u vezi sa statusom Međunarodnog centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama. 

Prema rečima ministra Ružića, Ministarstvo je podržalo i projekat Uneskovog instituta za informacione tehnologije UNESCO IITE kao podršku  jačanju kapaciteta nastavnika putem veštačke inteligencije i digitalnih tehnologija.

Predsednik Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom prof. dr Milašinović naveo je da je fokus Uneska, pored obrazovanja je i nauka, te da je pri Ministarstvu formirana i Komisija za saradnju sa Uneskom u oblasti nauke.          

Na sastanku je predloženo da se preduzmu zajedničke aktivnosti na obeležavanju stogodišnjice od kada je na Beogradskom univerzitetu 1922. godine  doktorirala prva žena doktor nauka u Srbiji Ksenija Atanasijević (1894-1981).