Centar za promociju nauke dodelio je priznanja ovogodišnjim dobitnicima finansijske podrške u okviru Javnog poziva, u ponedeljak, 15. jula, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Ukupna sredstva raspoređena za različite kategorije Javnog poziva u 2019. godini iznose 9,4 miliona dinara i predstavljaju najveći fond za finansiranje projekata promocije nauke u Srbiji. Ove godine je odobreno ukupno 55 projekata za finansiranje u tri različite kategorije, a to su projekti promocije nauke u naučnim klubovima (28 projekata), projekti promocije nauke (24 projekta) i idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke (3 projekta).

Na svečanosti su govorili: pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem Saša Lazović,  prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Petar Marin, kao i  v.d direktor Centra za promociju nauke Marko Krstić.

Centar za promociju nauke od 2011. godine raspisuje Javni poziv za finansiranje projekata promocije i popularizacije nauke, a jedan od ciljeva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture kroz decentralizaciju promocije i popularizacije nauke na teritoriji Srbije.

Osim toga, cilj je i podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, podrška inovativnim projektima koji utiču na opšti kvalitet projekata iz oblasti promocije nauke, kao i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru, odnosno osmišljavanju eksponata u naučnim parkovima koji pomažu da se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvajaju kroz neposredno iskustvo.