Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja dobio je priznanje  za izuzetan doprinos realizaciji dualnog modela obrazovanja vazduhoplovnih kadrova kroz uspostavljanje novih modela saradnje Vazduhoplovne akademije sa kompanijama i institucijama u oblasti vazduhoplovstva.

Na svečanosti povodom 94. godine Vazduhoplovne akademije iz Beograda u petak, 21. septembra nagradu je u ime Sektora primila pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić.

Školski odbor Vazduhoplovne akademije dodelio je Zlatnu značku Sektoru za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje.

Inače, Vazduhoplovna akademija školuje učenike u deset obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja. Taj model obrazovanja je sinteza teorijskih znanja i prakse i vodi učenike u pravcu kreativnog objedinjavanja stečenih znanja i iskustava u dostizanju željenih stručnih kompetencija.

Zbog rezultata i brzine kojom reformiše obrazovni sistem Srbije nacionalni modela dualnog obrazovanja  dobio je priznanje ne samo eksperata Evropske unije, već i predstavnika zemalja kao što su Švajcarska, Austrija i Nemačka, u kojima dualno obrazovanje predstavlja osnov stručnog obrazovanja već decenijama.

Energija, stručnost i posvećenost misiji da se mladima u Srbiji pruži šansa da uhvate korak sa modernim tržištem rada spojena sa vazduhoplovnim standardima, kreirala je najcelovitiji model učenja kroz rad. Sistem baziran na razvoju disciplinarnih znanja i umrežavanju veština ne može se smatrati celovitim bez uporednog treninga, kako u pogledu razvoja struke tako i u pogledu razvoja preduzetničkih veština. Učenje u realnom radnom okruženju je osnova ovog modela obrazovanja, ono podstiče razvoj mladih, omogućava im da promovišu svoje ideje, a radno iskustvo pretvore u viši stepen kompetentnosti.

Integracijom vojnog i civilnog obrazovanja stvoren je autonoman, moderan i nadasve efikasan sistem dualnog obrazovanja vazduhoplovnih kadrova koji promoviše novi, vrhunski, profesionalni vojni kadar, sposoban da odgovori kako potrebama i zahtevima struke, tako i izazovima jačanja sistema bezbednosti i odbrane Srbije.

Generalštab Vojske Srbije kao najviši stručni i štabni organizacioni deo sistema odbrane dao je ogroman doprinos kreiranju dualnog modela školovanja vojnih obrazovnih profila u skladu sa najnovijim vojnim i vazduhoplovnim standardima. Za izuzetan doprinos uspešnoj realizaciji projekta školovanja vojnih kadrova u Vazduhoplovnoj akademiji, Školski odbor akademije je dodelio Zlatnu plaketu Generalštabu Vojske Srbije, a nagradu je primio pukovnik Boško Zorić.

Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu  Slavko Gak primio je priznanje za podršku u dostizanju evropskih standarda u školovanju u Vazduhoplovnoj akademiji.

Za podršku i lični doprinos uspešnoj realizaciji projekta Vazduhoplovne akademije kao ovlašćenog centra Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, Školski odbor akademije je dodelio Zlatnu značku Miodragu Poledici, Državnom sekretaru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Priznanje za izuzetan doprinos i podršku u procesu sertifikacije Zlatnu značku dobila je direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Mirjana Čizmarov.

Za izuzetan doprinos uspešnoj realizaciji projekta školovanja vazduhoplovnih kadrova za potrebe civilnog vazduhoplovstva, Školski odbor akademije je dodelio Zlatnu značku Zoranu Iliću, pomoćniku ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe.

Za lični doprinos razvoju saradnje Mašinskog fakulteta i Vazduhoplovne akademije, Školski odbor akademije je dodelio Zlatnu značku dekanu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Radivoju Mitroviću.