Finansijski plan

Uputstvo za popunjavanje tabela i dostavu predloga finansijskih planova indirektnih korisnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2020. godinu, sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja   

PREUZMITE OBRAZAC

  ćirilica

  latinica

Kontakt telefon Sektora za finansije:

011/363-1368 Nemanjina 22-26
V sprat, B krilo,
faks 3616-515 kancelarija broj 9

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.