Javne rasprave

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o studentskom organizovanju

Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u RS do 2030. godine

Počela javna rasprava o Predlogu AP Strategije pametne specijalizacije u RS za period od 2021. do 2022. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – Moć znanja, sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2027. godine

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti poslovne tajne

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o žigovima

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O STUDENTSKOM ORGANIZOVANjU

Zbog tehničkih problema sa elektronskom poštom rok za dostavljanje obrazaca sa primedbama i sugestijama na Nacrt zakona produžava se do 24. aprila 2019. godine

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o nauci i istraživanjima

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o udžbenicima

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prosvetnoj inspekciji

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju

  Javne rasprave, 2016. godina 

IZVEŠTAJ SA JANE RASPRAVE o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima možete preuzeti OVDE


 

Javna rasprava o Predlogu strategije intelektualne svojine za period od 2016. do 2020. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije, sprovodi se u periodu od 3. do 22. novembra 2016. godine. Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za pitanja sistema zaštite intelektualne svojine: državni organi koji se bave sprovođenjem prava intelektualne svojine, nosioci prava, privredni subjekti, advokati, zastupnici upisani u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i drugi.


 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o kriterijumima za formiranje najviše maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om i način rada Komisije za određivanje najviše maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om.

Tekst nacrta Pravilnika pripremila je radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Otvaranjem ovog linka pristupate onlajn alatki kojom sami možete proveriti kolika bi bila cena udžbenika kada bi se utvrđivala prema Predlogu pravilnka.

Zainteresovani mogu učestvovati u javnoj raspravi preko formulara za predloge i sugestije. Popunjen formular potrebno je poslati na e-mejl adresu: razvoj@mpn.gov.rs najkasnije do 10. jula 2016. godine.