Јавне расправе

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о студентском организовању

Jавна расправа о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030. године

Почела јавна расправа о Предлогу АП Стратегије паметне специјализације у РС за период од 2021. до 2022. године

Јавна расправа о Предлогу стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања, са Акционим планом за период 2021-2023. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о жиговима

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

Због техничких проблема са електронском поштом рок за достављање образаца са примедбама и сугестијама на Нацрт закона продужава се до 24. априла 2019. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о дуалном моделу студија у високом образовању

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о науци и истраживањима

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о Фонду за науку Републике Србије

Јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о уџбеницима

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о просветној инспекцији

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о дуалном образовању

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о високом образовању

  Јавне расправе, 2016. година 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАНЕ РАСПРАВЕ о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима можете преузети ОВДЕ


 

Јавна расправа о Предлогу стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020. године

Јавна расправа о Предлогу стратегије, спроводи се у периоду од 3. до 22. новембра 2016. године. Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања система заштите интелектуалне својине: државни органи који се баве спровођењем права интелектуалне својине, носиоци права, привредни субјекти, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину и други.


 

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отвара јавну расправу о Нацрту Правилника о критеријумима за формирање највише малопродајне цене уџбеника, приручника и наставних материјала са ПДВ-ом и начин рада Комисије за одређивање највише малопродајне цене уџбеника, приручника и наставних материјала са ПДВ-ом.

Текст нацрта Правилника припремила је радна група коју чине представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Отварањем овог линка приступате онлајн алатки којом сами можете проверити колика би била цена уџбеника када би се утврђивала према Предлогу правилнка.

Заинтересовани могу учествовати у јавној расправи преко формулара за предлоге и сугестије. Попуњен формулар потребно је послати на е-мејл адресу: razvoj@mpn.gov.rs најкасније до 10. јула 2016. године.