Закон о уџбеницима и другим наставним средствима

пдфЗакон о уџбеницима и другим наставним средствима
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 72/2009

 

Ажурирање садржаја:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд