Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

(„Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 52/2011 i 55/2013);

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 18/2010)

 

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013)

 


Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013) i Zakon o srednjoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96, 23/02, 25/02 – ispravka, 62/03 – dr. zakon, 64/03 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 72/09)

Zakon o obrazovanju odraslih

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013)

Zakon o udžbenicima

(„Službeni glasnik RS“, broj 68/2015);


Zakon o visokom obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/13 i 99/14) + Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službenom glasniku RS“, broj 99/14) + Zakon o izmenama zakona o visokom obrazovanju – izmena jednog člana („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 i 45/15- autentično tumačenje)

Zakon o javnim nabavkama

„Službeni glasnik RS“, br. 124 od 29. decembra 2012, 14 od 4. februara 2015, 68 od 4. avgusta 2015


Zakon o Srpskoj enciklopediji

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

 

  • Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika: („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010)
  • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdavača koji su dobili dozvolu za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava: („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010)
  • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra odobrenih udžbenika („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010)
  • Pravilnik o dozvoli za izdavanje udžbenika – licenci („Službeni glasnik RS“, broj 6/2010)

Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS”, broj 18/10)

Zakon o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

(„Službeni glasnik RS“, br.36/09)

Izmene i dopune Zakona („Službeni glasnik RS“, br.93/12)


Zakoni iz oblasti intelektualne svojine:


Zakon o autorskim i srodnim pravima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012)

Uredba

Zakon o optičkim diskovima

(„Sl. glasnik RS“, broj 52/11)


Zakon o patentima

(Službeni glasnik RS , broj 99/11)


Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

(„Sl. glasnik RS“, broj 104/09)

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

(Službeni glasnik RS, broj 55/2013 )

Zakon o žigovima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 10/13)


Zakon o zaštiti poslovne tajne

(„Sl. glasnik RS“, broj 72/11)


→ Zakoni u pripremi

U oblasti obrazovanja i vaspitanja:

•    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – u toku jula 2015. održana je javna rasprava o Nacrtu zakona, Preuzmite Nacrt Zakona

•    Zakon o prosvetnoj inspekciji – formirana je radna grupa i započete su aktivnosti na izradi Nacrta zakona ,

•    Zakon o studentskom organizovanju – formirana je radna grupa i započete su aktivnosti na izradi Nacrta zakona.

U oblasti nauke i tehnološkog razvoja:

•    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti – pribavljena su mišljenja nadležnih organa na Nacrt zakona i čeka se saglasnost ministra da se tekst pošalje Vladi radi utvrđivanja Predloga zakona.

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann