ДОКУМЕНТИ

СРП / ENG

Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ се реализује уз помоћ зајма Међународне банке за обнову и развој број 8693YF.

Контакт:

Јединица за управљање пројектом „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26, 11000 Београд
011/362-2610, 363-1551
ecec@mpn.gov.rs