Svetski dan nauke obeležava se 10. novembra, kako bi se skrenula pažnja na potrebu za novom vezom između nauke i društva.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ocenio je da se Svetski dan nauke ove godine obeležava u veoma specifičnim epidemiološkim uslovima.

Naši naučnici dali su ove godine veliki doprinos i u borbi protiv virusa Kovid 19. Tokom  pandemije pokazao se kapacitet naše naučne zajednice i njena spremnost da odgovori aktuelnim društvenim izazovima. Angažovani su brojni istraživači iz naučnoistraživačkih organizacija za različita istraživanja i ispitivanja, kao i prikupljanje naučnih informacija koje se odnose na virus Kovid 19, rekao je on.

Cilj kojem teži Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  je društvo zasnovano na znanju, u čemu nauka daje svoj kontinuirani doprinos. Kako bi taj cilj bio ostvaren izvršena je reforma zakonodavnog okvira koji se odnosi na oblast nauke. Pre svega, usvojen je krovni zakon –  Zakon o nauci i istraživanjima, kao i Zakon o Fondu za nauku, niz strateških dokumenata, kao što su Strategija pametne specijalizacije i Strategija razvoja veštačke inteligencije. Osnovan je i Fond za nauku koji je pokrenuo četiri javna poziva za realizaciju naučno istraživačkih projekata.

Otvoreni su i novi naučno-tehnološki parkovi u Srbiji i povećan budžet za nauku i tehnološki razvoj.

Uključeno je i više od 1.300 talentovanih mladih istraživača – studenta doktorskih studija u rad naučnoistraživačkih organizacija. Takođe, povećane su u dva navrata i stipendije za talentovane učenike i studente doktorskih studija.

Osim toga, Srbija je krajem 2018. godine postala 23. punopravna članica CERN-a. Nastavljena je intenzivna naučna saradnja sa NR Kinom kroz mehanizam 17+1 kao i brojni  projekti kroz Program bilateralne saradnje.

Na Svetskoj naučnoj konferenciji u Budimpešti 1999. godine predloženo je da se 10. novembar obeležava kao Svetski dan nauke kako bi se skrenula pažnja na potrebu za novom vezom između nauke i društva. Tim povodom UNESKO je ustanovio Svetski dan nauke za mir i razvoj, koji je prvi put obeležen 10. novembra 2002. godine, dok je taj dan u Srbiji prvi put ustanovljen 2011. godine.