Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dogovorilo je rad dopunskih škola u Sloveniji i Albaniji i lektore za srpski jezik na univerzitetima u Ljubljani i Tirani.

Zahvaljujući Ministarstvu spoljnih poslova i ambasadi Srbije u Ljubljani, kao i udruženjima Srba i Srpske pravoslavne crkve u Sloveniji došlo se do saznanja da je 1.500 dece u dopunskim školama u Sloveniji iskazalo potrebu za učenje maternjeg jezika i nacionalne kulture.

U završnoj je fazi priprema formiranja grupa po regijama i obezbeđivanja prevoza,  kao i nastavnika koji će raditi. Potrebno je ukupno 12 nastavnika, od čega već četiri žive u Sloveniji. Za buduće nastavnike biće sproveden konkurs u narednom periodu, izjavio je ministar Mladen Šarčević.

Zbog novonastale situacije,  u ovom trenutku nije moguće da se potpiše protokol o korišćenju slovenačkih škola, ali će, prema rečima ministra, to biti realizovano tokom leta.

Poslednjih godinu dana intenzivno se radilo i  na formiranju srpskih dopunskih škola u Albaniji i to u Fjeru i Skadru. Obezbeđena su dva nastavnika, kao i lektor za srpski jezik na univerzitetu u Tirani.

U Beogradu je nedavno potpisan Sporazum između Filološkog fakulteta iz Beograda i Fakulteta za strane jezike iz Tirane.

Ovaj Sporazum podrazumeva formiranje katedre srpskog jezika i uvođenje lektora. Ovo je istorijski događaj za zajednicu Srba u Albaniji, jer Srbi nikada nisu imali svoje škole ni učenje jezika na nivou univerziteta, dodao je ministar Šarčević.

Dugotrajnim radom i uvođenjem „malog Šengena“ predsednika Republike Srbije, otvorila su se vrata saradnje između Srbije i Albanije. U fazi pripreme su i dokumenta  na osnovu kojih će se unaprediti odnosi ove dve zemlje u oblasti obrazovanja i nauke, kao i međusobno priznavanje diploma.

Kada dozvole epidemiološki uslovi, ministar Šarčević će tokom leta posetiti Tiranu i Skadar.

U poslednje tri godine, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja  posvetilo je pažnju deci koja žive u dijaspori i procesu koji se ogleda kroz dizajniranje dopunskih škola sa težištem na Srbe iz regiona.