Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira izdavanje monografija u Republici Srbiji, koja imaju ISBN broj (međunarodni standardni broj) u okviru kataloškog zapisa CIP koji izrađuje Narodna biblioteka Srbije, odnosno  Matica srpska, a koja je po pravilu neserijska ili naučna publikacija koja se izdaje u određenom broju tomova, koja naučnim metodološkim postupkom obrađuje određenu izdvojenu temu iz jedne naučne oblasti.

            Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

 ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

     Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 03.07.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija”.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

* Propratni materijal