Redovni godišnji sastanak Pododbora za istraživanje i inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku održan je 20. i 21. juna u Briselu.

Sastanku tog tela koji je posvećen pitanjima nauke, istraživanja i inovacija prisustvovali su šefica pregovaračkog tima Republike Srbije prof. dr Tanja Miščević, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predsedavajući pregovaračke grupe za poglavlje 25 (Nauka i istraživanja) prof. dr Viktor Nedović  i pomoćnica ministra prosvete prof. dr Marija Kuzmanović. U ime Centra za promociju nauke, sastanku je prisustvovao Dobrivoje Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju.

Pored analize redovnog izvešataja i razmatranja ključnih indikatora statusa nauke u Srbiji u kontekstu pristupnih pregovora izdvajanja za nauku na godišnjem nivou, bilo je reči i o uspešnosti i korišćenju sredstava u okviru programa IPA i Horizont 2020 i pripremi Strategije pametne specijalizacije. Na sastanku je predstavljeno delovanje Inovacionog fonda, Fonda za nauku, a bilo je reči i o usvajanju novog Zakona o nauci i istraživanjima.

Najavljeni su i budući koraci za punu integraciju srpske naučne zajednice unutar programa i struktura Evropske Unije. Centar za promociju nauke je apostrofiran u kontekstu podrške realizaciji programa Horizont 2020 u Srbiji, a istaknuti su i promocija istraživačkih i multidisciplinarnih inovacija i saradnja na evropskom nivou, sa ciljem uspostavljanja društva zasnovanog na znanju i vrednostima naučne kulture.