Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva odbrane saglasili su se da od naredne školske godine, 2019/2020, budu kreirana dva profila u području namenske industrije – Tehničar za municiju i raketnu tehniku i Tehničar za naoružanje.

Osim podrške dualnom obrazovanju, predstavnici dva ministarstva razmatrali su i mogućnost da Ministarstvo prosvete verifikuje Vojnu gimnaziju, imajući u vidu da ta škola poseduje prostor, opremu, nastavna sredstva, stručni kadar, kao i program obrazovanja i vaspitanja koji je u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ukoliko Vojna gimnazija ispuni sve neophodne uslove i proces verifikacije bude uspešno sproveden, zaključeno je da bi sledeći korak bio pružanje iste podrške i Srednjoj stručnoj vojnoj školi.

Predstavnici Ministarstva odbrane rekli su da su spremni da u najkraćem roku dostave sve neophodne zahteve, u skladu sa smernicama i uputstvima Ministarstva prosvete.

Pomoćnica ministra prosvete Gabrijela Grujić naglasila je da bi postojeći memorandum o saradnji između dva ministarstva trebalo da bude unapređen novim sporazumom u pogledu dualnog obrazovanja koji bi obuhvatio sve buduće oblike saradnje i zajedničke projekte.

Predstavnici oba ministarstva izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i odličnom komunikacijom, posebno u vezi sa zajedničkim planovima oko implementacije dualnog obrazovanja u sistem srednjoškolskog vojnog i civilnog obrazovanja.

Sastanku su, pored pomoćnice ministra prosvete Gabrijele Grujić, prisustvovali državni sekretar Ministarstva odbrane Aleksandar Živković, načelnik Vojne akademije general-major Bojan Zrnić, predstavnik Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse pukovnik Saša Almažan, načelnik Vojne gimnazije pukovnik Miroslav Gvozdenović i načelnik Srednje stručne vojne škole potpukovnik Stevan Mušicki.